YÖNETİM KURULU

1  GENEL BAŞKAN Prof. Dr. İzzettin DOĞAN
2  II.BAŞKAN Cemal CANPOLAT
3  ÜYE Bülent GÜNDOĞDU
4  ÜYE Turan ARAS
5  ÜYE Ali BÜYÜKDAĞ
6  ÜYE Ali TANRIVERDİ
7  ÜYE AV. Namık SOFUOĞLU
8  ÜYE Prof. Dr. Hülya TURGUT
9  ÜYE Av. Nimet KARABULUT
10  ÜYE Atilla BALABAN
11  ÜYE Ali Rıza BULUT
12  ÜYE Doğan ORHAN
13  ÜYE Doğan YILMAZ
14  ÜYE Şahin YERGÜN
15  ÜYE Metin AĞIRMAN
16  ÜYE Mehmet HAN
17  ÜYE Sabri ASLAN
18 ÜYE Ali  KAYA
19  ÜYE Enver  KOÇER
20  ÜYE Kazım  BÜKLÜ
21  ÜYE Heseyin  KOCA
22 ÜYE Hasan BAL
23 ÜYE Sadık POLAT
 24  ÜYE Gülay ODABAŞ
 25  ÜYE Haydar BAKİ DOĞAN
 26  ÜYE Hüseyin  AKDOĞAN
 27  ÜYE Erdoğan DÖNER
28  ÜYE N. Doğan BERMEK

HUKUK KOMİSYONU

1  ÜYE Av.Erhan ASLANER
2  ÜYE Sevinç ILGIN
3  ÜYE İlyas ŞAHBAZ
4  ÜYE Namık SOFUOĞLU
5  ÜYE Av. Nimet KARABULUT

DENETİM KURULU ASİL

1 BAŞKAN Erdal CANPOLAT
2 ÜYE Murat ŞAHİN
3 ÜYE Fevzi  EKİNCİ

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1 ÜYE Lütfi ALGÜN
2 ÜYE Ercan GÜVENÇ
3 ÜYE Remzi ÖNER

Alevi Vakıfları Federasyonu Temsilcileri

1 BAŞKAN İsmail ERDOĞAN
2 ÜYE Hıdır AKBAYIR
3 ÜYE Cemal CANPOLAT
4 ÜYE  N.Doğan BERMEK