Cemevlerinde Türkçe Kur’an

Cem Vakfı Genel Müdürü Hıdır Akbayır, İstanbul Şubelerimizde hizmet vermekte olan Dedelere, neden Türkçe Kur’an okunmalı veya okutulmalı konusunda Vakfımızın resmi görüş ve düşüncelerini açıklamıştır.

Akbayır, konuşmasında özetle; Kur’an ayetlerinden çeşitli örnekler vererek, Türkçe okunması gerektiğini ifade emiştir. Bugün Tanrı Kelamı olan İncil aslında, Hz. İsa’ya İbranice inmiştir. Ancak, günümüzde Hıristiyan inancına mensup olanlar, kendi dillerine çevirisini yapmışlardır. Bir evrensel değer olarak Kur’an, yani tüm insanlara indiği kabul edilen Kur’an’ın anlaşılabilir olması için, dünyadaki diğer toplumların da, kendi dillerine çevirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, yeryüzünde yaşamakta olan bütün toplumlara Arapça öğretilmesi gerekir ki bu durum imkansız olan bir olaydır… şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.