Ali’yi çağır / Nadı Ali

Hazreti İmam Ali Ramazan ayının 19. günü evinin önünde saldırıya uğrayıp yaralanmış ve Ramazan ayının 21. günü ise Hakka yürüyüp don değiştirmiştir. Bu vesileyle Nadı Ali duasına yaptığım Türkçe çeviriyi sizlerle paylaşmak istiyorum

ALİ’Yİ ÇAĞIR / NADI ALİ
Esirgeyen Bağışlayan Tanrı’nın Adıyla !

Zorda kaldığında Hazreti İmam Ali’yi çağır…

O Ali ki, üstün niteliklere sahiptir…

Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile !

Dile ki yardım göresin !
Dile ki mürüvvet bulasın !

Yüce Yaradanın kutlu ışığı aşkına, Ya Allah … Ya Allah… Ya Allah !

Şanlı resulün aydınlığı aşkına, Ya Muhammed… Ya Muhammed…Ya Muhammed !

Kutlu velayetin arıtıcı nuru aşkına, Ya Ali…Ya Ali… Ya Ali !

Himmet eyle Ya Fatıma… Ya Fatıma…Ya Fatıma !

Himmet eyle Ya Hasan… Ya Hasan… Ya Hasan !

Himmet eyle Ya Hüseyin… Ya Hüseyin… Ya Hüseyin !

Yoktur Ali’den güçlü yiğit..

Ve bulunmaz Zülfikar’dan keskin kılıç !

Ey Gazi, Ey Şehid..

Ne kutludur, ol Murteza aşkına edilen gaza !

Her türlü beladan koru bizi ey rabbimiz…

Münkire karşı tığ ile teber,

Mümine zulmedenler olsun heder…

Yoktur Ali’den güçlü yiğit..

Ve bulunmaz Zülfikar’dan keskin kılıç

Eğriyi doğrultan düzgün kılıç !

Ey Gazi, Ey Şehit…

Şüphesiz Ali’dir şanlı yiğit !

Dildeki duanın gönüldeki dileğin kabulü için,

Gerçeğin demine hü !

mcemilkilic@habercem.com