Cem Vakfı Şubeler Gençlik Kolları Başkanları, Vakıf Genel Merkezinde Toplandı

İkitelli Gençlik Şube Başkan Yardımcısı Okan İskender Cem Vakfı olarak gençlik örgütünün daha disiplinli ve ileriye dönük projeksiyonlar üreten,  daha dinamik bir gençlik örgütü yapılanması gerektiğini söylemiştir. Cem Vakfı Genel Merkezinin Şube Gençlik Kolları ile her ay düzenli olarak toplantı yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Kıraç Şubemizden gelen Gençlik temsilcisi Özge Demir ise; kendi bölgelerinde yapılmakta olan Cem ibadetlerinin Genel Merkez tarafından zaman zaman denetlenmesi gerektiğini ifade ederek; gençlerin İstanbul doğumlu olduklarını, dolayısıyla Anadolu kırsalında yaşanan geleneksel Cem ibadet ritüellerini, aile büyüklerinden teorik olarak öğrendiklerini, dedelerimizin özellikle bu konularda, mutlaka Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından hizmetiçi eğitiminden geçirilmesini ve İstanbul’da doğmuş olan 2. veya 3. kuşak gençlerin mutlaka Alevilik inanç ritüellerini doğru bir şekilde öğrenmelerini söylemiştir.

Kaynarca Şubemizden gelen Serkan Ece ise Cem Vakfı Gençliği olarak, şubeler arası iletişimin en üst düzeyde sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. Cem Vakfı sitesinde Gençlik Kollarının en etkili şekilde yer alması konusunu dile getirmiştir.

Maltepe Şubemizden gelen Can Şahin ise; Alevi gençleri olarak sadece inanç noktasına odaklanmasının yanlış olacağını, diğer sosyal kültürel faaliyetler içerisinde de Alevi Gençleri olarak alınması gerektiği hususları üzerinde durmuşlardır.

Çatalca Şubemizden gelen gençler, geçen sene Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın katılımları ile Çatalca’da Cem Vakfı Gençliği olarak güzel bir piknik yaptıklarını, bunun bu sene de yapabileceklerini söylemişlerdir.