Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanı’nın Onayı Alınmadan Hiçbir İşlem Yapılamaz

Genel Başkanımız Prof. Dr. İzzettin Doğan dün akşam Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunmakta olduğu “Tarafsız Bölge” programına konuk olmuştur.

Diğer konuşmacılar Prof. Dr. Niyazi Öktem, Prof. Dr. Yücel Sayman; telefonla ise Prof. Dr. Süleyman Ateş ve Ali Balkız iştirak etmişlerdir.

Türkiye Gündeminde önemli yer tutan kürtaj konusu ile programı açan Ahmet Hakan, bu konuda Sayın Doğan’ın görüş ve düşüncelerini sormuştur. Prof. Dr. İzzettin Doğan yapmış olduğu konuşmalarında, kürtaj konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının siyasi iktidarın görüş ve düşünceleri doğrultusunda fikirlerini beyan etmiş olduklarını; bu açıdan bakıldığında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, doğrudan siyasal iktidarların görüş ve düşüncelerini yansıtması nedeniyle, tartışılır hale gelmiş olduğunu söylemiştir.

Oysa, Diyanet İşleri Başkanlığının, ülkemizde bulunan bütün inanç kurumlarına eşit mesafede durarak, hizmet etmesi gerektiğini; hatta 6 milyar dolara varan bütçesinden, sayısal oranlarına göre yardım yapmaları gerektiğini söyleyerek; bu haliyle sadece Sünni İslam’a hizmet veren bir kurum olduğunu söylemiştir.

Gelinen nokta itibariyle; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki amaçlarına göre hareket etmediğini, siyasal iktidarların politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmakta olduğunu, bu haliyle inançlar karşısında eşit vatandaşlık ilkelerine uymadığını söylemiş ve mevcut durumu itibariyle kaldırılmasının daha faydalı olacağını ifade etmişlerdir.

Günümüzde, İslam’ın siyasallaşması veya siyasalın İslamlaşması sonucu, Diyanet İşleri Başkanlığı doğrudan 6-7 milyon dolaylarındaki oyu yönlendirir ve yönetir duruma gelmiş olduğunu söylemiştir. Bu durum laik ve demokrat olan bir ülkede demokrasinin geleceği açısından endişe veren bir gelişmesi olarak görülmelidir.

Alevi sorunlarına da değinen Prof. Dr. İzzettin Doğan, TOKİ’nin ülkemizde binlerce konut ve bu konutlar yanına Sünni İslam inancının simgesi olan camiler de yapmakta olduğunu; oysa bugün sayıları 20-30 milyona varan Aleviler için bir Cemevi dahi yapmadığını; belediyelerin cemevlerine arsa tahsis etmediklerini söyleyerek, devletin bu konularda daha adil ve adaletli olması gerektiğini söylemiştir.

Gelmiş olduğumuz nokta da, Alevi Çalıştaylarının sonuçları ve süreci itibariyle Alevi sorunlarına bir çözüm getirememiş olduğunu ifade etmişlerdir.