Topçu Baba Etkinliği Başlıyor

Trakya Bölgesi’nde Alevi Bektaşi inancına mensup olanlar, 9 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşecek Topçu Baba Etkinliklerine hazırlanıyor.

Topçu Baba Türbesi, Kırklareli Kofçaz ilçesine bağlı olan Topçular Köyü Mezarlığının içinde, yüksek bir tepede bulunmaktadır.

Asıl adının Şeyh Mahmut olduğu sanılmaktadır. Ermiş olduğuna inanılan Topçu Baba’nın, 14. Yüzyılda yaşamış, kolonizatör dervişlerden olduğu rivayet edilmektedir.

Yöre insanı, Topçu Baba’ya ait çeşitli hikaye ve kerametlerini, gelen konuklara, anma gününün heyecanı içerisinde hala güncel bir olaydan bahseder gibi anlatmaktadır.

Türbe çevresinde 400’e yakın kurbanın kesildiği, etkinliğe olan ilginin her yıl giderek artmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Söz konusu etkinliğe, Edirne ve Tekirdağ ilçe ve köyleri başta olmak üzere Hacıbektaş, İzmir, Ankara ve Eskişehir illerinden de yoğun katılımlar olmaktadır.

Kırklareli Kofçaz ilçesi Topçular Köyü’nde bulunan Topçu Baba Türbesinde, her yıl geleneksel olarak yapılmakta olan etkinlikler, bu yıl da 9 Haziran Cumartesi günü başlayacaktır.

Halk edebiyatı ozanlarından Şerif Bodur, bir şiirinde:

Al yeşil sancağı almış eline
Vardır nişanesi Topçu Baba’nın
Rum’a geçtiğini halka duyurmuş
Topçular Köyünde dergahını kurmuş

Makamı bilinir ezelden beri
Bu beldede yatar kırklardan beri
Aslını sorarsan Horasan eri
Vardır nişanesi Topçu Baba’nın…

 

Derleyen ve Fotoğraf: Dursun ALTINAY