Sivas’ta Alevilik ve Ali Baba Sultan Paneli…

1 Temmuz 2012 Pazar günü CEM Vakfı Sivas Şubesi Ali Baba Cemevi’nde “Sivas’ta Alevilik ve Ali Baba Sultan Paneli” yapıldı.

Araştırmacı Yazar Ali Kenanoğlu, Babanzade Tahir Aslandaş Dede, Ulaş Eski Belediye Başkanı Hüseyin Gürkanat’ın konuşmacı olarak katıldıkları paneli Gazeteci Ayhan Aydın yönetti.

Aynı zamanda Hubyar Sultan Ocağı dedelerinden olan Ali Kenanoğlu Sivas’taki Alevi yerleşimi üzerine Alevi inancının değerleri konusunda bilgi verirken, Hüseyin Gürkanat Osmanlı’nın Alevilere bakışı, Sivas’ta Alevilerin yaşadıkları baskılara değindi. Aynı zamanda Ali Baba Sultan Kültür Derneği Başkanı olan Tahir Aslandaş ise elindeki belgelere dayanarak Ali Baba Sultan Ocağı (Dergahı-Zaviyesi) hakkında detaylı bilgiler sundu.

Tarihte Pir Sultan Abdal’ın müsahibi olarak bilinen, 16. yüzyılda yaşadığı Osmanlı Arşiv belgelerinden anlaşılan, zamanında çok önemli bir vakfiyenin kurulmasına öncülük etmiş olan Ali Baba Sultan’dan sonra Ali Baba Sultan Dergahı (Zaviyesi)’yle ilgili gelişmeleri, dergahın başına gelenleri, bu dergahtan sürgün olarak giden (kendi dedeleri dahil) “Tekkeşinzadeler”in durumunu ayrıntılarıyla anlatan Tahir Aslandaş, ismi değiştirilen, mezarları tahrip edilen, tuzlaları yağmalanan, büyük bir mahalleye ismi verilmesine rağmen bu ismin bile değiştirilmek istendiği Ali Baba Sultan’ın mirasına sahip çıkılması konusunda herkesten yardım beklediklerini özellikle vurguladı.

Sorulan sorular üzerine Gazeteci Ayhan Aydın, her ocağın, her dergahın maddi – manevi varlığının yaşatılması konusunda aynı duyarlılığa sahip olduğunu, tüm yöre cemlerinin, semahlarının, nefeslerinin korunması ve yaşatılmasının Aleviliğin-Bektaşiliğin olmazsa olmazlarından olduğunu, bu konuda tüm kurumlara görev düştüğünü söyledi.

Panelden sonra; Ayhan Aydın, Tahir Aslandaş Dede’yle birlikte Ali Baba Sultan Dergahı’ndan geri kalan mirası görmek için gezi yaptı.

Şimdi ismi Susamışlar Konağı olarak değiştirilen Ali Baba Sultan Konağı, Ali Baba ismiyle anılan 1909’da yapıldığı söylenen camii ve içindeki Ali Baba Sultan Türbesi ve Hafik’deki Ali Baba Sultan’ın çıkardığı söylenen “Sultan Suyu” ziyaretleri yapıldı.

(Tahir Aslandaş Dede’yle, Ali Baba Sultan Dergah (Ocak), yaşananlar, cemler vb. hakkında çok detaylı bir söyleşi yapılmış olup, CEM Vakfı internet sitesinde yayınlanacaktır.)