UŞAK ÜNİVERSİTESİ’NDE HACIM SULTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULUYOR

UŞAK ÜNİVERSİTESİ’NDE HACIM SULTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULUYOR

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan Bermek,  Uşak Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Suat Çelik’in, YÖK’e başvurarak Üniversitelerinde, Kolu Açık Hacim Sultan adına bir Araştırma Merkezinin açılmasını talep  ettiklerini,söz konusu bu taleplerinin YÖK tarafından da  uygun görülmüş olduğunu bildirdiler…

Bu durum, başta Alevi inancına mensup olanlar arasında olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Kurulacak olan Kolu Açık Hacim Sultan Araştırma Merkezi, bölgede Bektaşiliğin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve bu konularda çeşitli bilimsel çalışmalar yapması beklenmektedir.

Kolu Açık Hacim Sultan, Hünkar Hacı Bektaş’ın çok yakınında bulunan Erenlerden birisidir. Hacim Sultan ile ilgili menkibeler:

Bir rivayete göre, bir gün Hacı Bektaş Veli Sultan, kendisine Batin kılcını sunar ve bu meydanı­mızın celladını sana sunduk. Bizim buyruğumuz olmadan bu kılıcı kul­lanmayasın, der. Bu kılıç tahtadan yapılmıştır. Hacim Sultan elindeki kılıcın kesip kesmediğini denemek ister. Önünden geçen sakanın katı­rı üzerinde elindeki tahta kılıcın kesip kesmediğini denerken, katıra ha­fiften dokunduğu tahta kılıç, sakanın katırını ortadan ikiye böler. Olay kısa sürede Hacı Bektaş Sultan hazretlerine iletilir. Hacı Bektaş beddua eder ki, kolun tutulsun Hacim Sultan, der. Kolu tutulan Hacim Sultan rahatsızlık duyar. Koluyla iş yapamaz duruma gelmiştir. Yaptığı hatayı anlayan Hacim Sultan’ın pişmanlıkları para etmez, iş işten geçmiş­tir. Ancak orada bulunan arkadaşlarından Sarı İsmail, Resul Baba, Sey­yid Cemal, Yahya Paşa: araya girerek pirden Hacim Sultan adına özür dilerler, olayın istemeyerek yapılmış bir hata olduğunu ve kolunun bu durumdan kurtulmasını isterler. Hacı Bektaş arabulucuların istekleri karşısında “kolun açık olsun” demesiyle Hacim Sultan’ın kolu yeni­den eski haline döner. Ama o günden sonra Hacim Sultan’ın adı Kolu Açık Hacim Sultan olarak kalır.