İSTANBUL VALİSİ MUTLU, CEM VAKFINI ZİYARET ETTİ.

İSTANBUL VALİSİ MUTLU, CEM VAKFINI ZİYARET ETTİ.

Cem Vakfı Genel Merkezinde, 20 Eylül 2012 tarihinde yapılan kahvaltılı toplantıya:

İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin DOĞAN

Mevlevi Dedesi Hasan Çıkar

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin ÖZGÜNDÜZ

Bahçelievler Kaymakamı Şevket CİNBİR

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman DEVELİOĞLU

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan BERMEK

Bahçelievler Emniyet Müdürü Kemal ALKAN

Kartal Cem Vakfı Başkanı İsmail SAÇLI

Ve İstanbul’da bulunan Cem Vakfı Şube Başkanları ve bazı Pir Sultan Abdal Dernekleri katılmışlardır.

Açılış konuşmasını yapan Vakfımız Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan; öncelikli olarak güncel olaylara değinmiş, ülkemizin, komşularıyla sorunlu hale gelmesi konusunun, toplumsal içyapımızda da bazı yansımaları olduğuna değinmiştir. Sayın Doğan, “Başkaları tarafından, insanların inançlarına müdahale veya yönlendirmeler yapılması halinde, hiç de arzu edilmeyen ve beklenilmeyen olayların meydana gelmesine de neden olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, Malatya’daki bir davulcu olayı, bizlere, nelerin olabileceğini göstermesi bakımından çok spesifik bir olaydır” demiştir. “Bu nedenlerden dolayı, devleti yönetenlerin, bu sorumluluk ve bilinç içerisinde hareket etmeleri gerekmektedir” diye devam etmiştir.

Vakıf Başkanımız Sayın Doğan, Türkiye’deki Alevi nüfusu çoğunluğunun artık ketlerde yaşamakta ve 15 Milyon nüfusa sahip olan İstanbul’da 4-5 Milyon civarında, Alevi inancına sahip vatandaşlarımızın yaşamakta olduğu gerçeğinden hareketle, hiç vakit kaybetmeden, Cemevlerimizin yasal bir konuma getirilmesi gerektiği hususunu bir kez daha yinelemiştir.

İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu ise, yapmış olduğu konuşmalarında, bu ülkede yaşamakta olan yurttaşların, farklı inanç veya başka bir etnik kimliğe sahip olmaları konusunun aslında ülkemize büyük bir zenginlik vermiş olduğunu belirtmiştir. Bu zenginliği, gönül birlikteliği içerisinde harmanlayarak ve bu duygularla Cem Vakfını ve onun çok değerli Genel Başkanı’nı ziyaret ettiğini, bu güzel çatı altında Cemevi Şube Başkanlarından inançsal olarak yaşamakta oldukları sorunları, İstanbul Valisi olarak, doğrudan dinlemek, öğrenmek ve çözümler üretmek istediğini söylemiştir.

Sayın Vali, Cemevleri sorunlarına, yerel yönetimlerin oldukça ciddi ve samimi duygularla yaklaştıklarını tespit ettiğini söylemiştir. Parti farkı gözetmeksizin, İstanbul’da bulunan bütün belediye başkanlarımızın, mevcut yasalar çerçevesinde, Cemevleri sorunlarına yardımcı olduklarını büyük bir memnuniyet içerisinde müşahade ettiğini söylemiştir. Bu çerçevede; bugün bu toplantıda dile getirilen sorunlar hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş ile görüşeceğini bildirmiştir. Cemevlerinin, Camilerin bir ibadet yeri olduğunu; çünkü Allah’a yönelme yerinin bir ibadet merkezi olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu ister Cami olsun, ister Cemevi olsun, bu konuda değişen bir şeyin olmadığını bir kez daha vurgulamıştır. Bu nedenlerden dolayı, Cemevlerinin, mutlaka yasal bir zemine oturtulması gerektiğini gönülden istediğini belirtmiştir.