İSTANBUL ŞUBELERİ TOPLANTISI YAPILDI.

İSTANBUL ŞUBELERİ TOPLANTISI YAPILDI.

03.11.2012 tarihinde, Cem Vakfı İstanbul Şubeleri Toplantısı, Bakırköy şubemizin, Küçükçekmece Cennet mahallesinde bulunan Cem Kültür Evi’nde yapıldı. Toplantıya başkanlık eden, Cem Vakfı Genel Müdürü Hıdır AKBAYIR, gündemdeki konular üzerinde Genel Merkez’in görüş ve düşüncelerini aktararak, genel değerlendirmelerde bulunmuştur.

Cem Vakfı tarafından, AİHM’e açılan davalar hakkında bilgiler vererek, özellikle, son günlerde tartışma konusu olan, Cemevlerinin statüsü hakkında bilgi veren Hıdır AKBAYIR, Anayasamızın amir hükümlerine rağmen, sayıları günden güne artan ve Edirne’den Ardahan’a kadar, yurdumuzun muhtelif yörelerinde açılmakta olan Cemevlerinin, siyasi iktidar tarafından, ibadethane olarak görülmemesinin, ne teoride ne de pratikte yerinin olmadığını söylemiştir.

Bu ülkede, hiç kimsenin, diğer bir şahsın veya kurumun, ibadet yerini ve yapma şekillerini tayin etme yetkisinin bulunmadığını söyleyerek; “İster Diyanet İşleri Başkanlığı, ister siyasal iktidarlar bu konuda er geç gerçeklerle yüz yüze kalacaklardır. Bize göre, o gün çok da uzak değildir. Yeter ki, bizler kararlılıkla ve azimle, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirelim.” demiştir.

Şube Başkanları da, bölgelerinde halkın bu konularda artık tahammül sınırlarının oldukça gerilmekte olduğunu söyleyerek, halkın tepkili olduğunu, hatta Sünni kardeşlerimizin dahi, Cemevlerinin yasal bir statüye kavuşturulamamış ve genel bütçeden pay alamamış olmalarından dolayı rahatsızlık duyduklarını söylemişlerdir.

Yine, Muharrem ayının yaklaşması nedeniyle, şube başkanları bölgelerindeki yapacakları çeşitli çalışma ve etkinlikler hakkında bilgiler sunmuşlardır.

Toplantıya Şubelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atilla BALABAN da iştirak etmiştir.