HZ. ALİ TÜRBESİ GENEL SEKRETERİ CEM VAKFI’NI ZİYARET ETTİ.

HZ. ALİ TÜRBESİ GENEL SEKRETERİ CEM VAKFI’NI ZİYARET ETTİ.

Cem Vakfı Genel Merkezi, 18.11.2012 tarihinde çok önemli konuklara ev sahipliği yaptı. Gelen konuklar arasında;

İran Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşi ve İmam Sadık Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Dr. Pervin Ahmedinejad,

 İmam Ali Türbesi Genel Sekreteri Allame Şeyh Ziyauddin Zeynuddin,

 İmam Hüseyin Türbesi Genel Sekreteri Allame Şeyh Abdulmehdi Kerbelai,

 Prof. Dr. Hüseyin Hatemi,

Hz. Ebulfazl Abbas Türbesi Genel Sekreteri ve Ayetullah Sistani’nin özel temsilcisi Allame Seyit Ahmet Safi,

Bağdat Üniversitesi’nden Dr. Mustak Abbas Mean ve İran ve Irak’taki birçok Üniversiteden öğretim üyeleri bulunmuştur.

Açılış konuşmasını yapan Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan,

Konuşmasında bugüne kadar Cem Vakfı olarak Batı’dan ve Doğu’dan çok önemli konuklara ev sahipliği yaptıklarını ancak bugün Cem Vakfı açısından tarihi bir gün yaşamakta olduklarını ifade etmiştir. Çünkü farklı coğrafyalarda yaşamakta olan bizlerin, yürekleri ve gönülleri Ehlibeyt sevgisiyle dolu olan insanlarla bir arada ve Cem Vakfı çatısı altında olmanın mutluluğunu yaşamakta olduklarını bildirmişlerdir. Doğan, aslında bu ziyaretin oldukça geç yapılmış bir ziyaret olduğunu vurgulamıştır. Giyinme şekillerimiz, örf ve adetlerimiz farklı kültürel kimliklere sahip olsak da gönüllerimizin Ehlibeyt sevgisi ile dolu olması, bu akşam bizlerin bu çatı altında buluşmasına vesile olmuştur.

Konuşmasını sürdüren İzzettin Doğan, Türkiye’deki Alevilerin durumunu özetleyerek, 1982 anayasası ile din derslerinin örgün eğitim programı içerisinde okutulmasına karar verilmiş olmasına karşın, verilen din bilgisi derslerinde, İslam içerisinde çok önemli bir şahsiyet olan Hz. Ali’den ve onun gönül yoldaşları olan Alevilerden hiçbir şekilde bahsedilmemiştir. Din dersi olarak sadece İslam’ın Sünni yorumundan bahsediliyordu. Hz. Ali İslam Peygamberinin hem damadı hem de çok yakın akrabasıdır.

Bugün  Diyanet İşleri Başkanlığında, sayısı yüz bini aşan camide 117.000 personel çalışmasına rağmen, Alevi inancına mensup olan birisinin bu kurumda çaycı olarak dahi işe çalıştırılmadığını görmekteyiz. Sormak lazım hani nerede kaldı Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen din, mezhep ve farklı inançların kanunlar karşısında eşitliği?

Bugün ülkemizde gelinen nokta itibariyle; Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, Laik Cumhuriyet yapısı özelliğini yitirmekte ve giderek daha dinsel bir devlet yapısı görünümünü almaktadır. Bu durum toplumumuzda derin ayrışma ve kutuplaşmalara neden olabilecek çok önemli nitelik değişimi olarak bilinmesi gerekmektedir.

Bugün ülkemizde 25 milyon Alevi inancına mensup vatandaşımızın bulunduğunu, bunlardan vergi alındığını, ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden herhangi bir pay alamadıklarını söylemiştir.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ise yapmış olduğu konuşmasında; Hz. Hüseyin ve Kerbela olayına değindi. Hz. Hüseyin’in Zıbhi Azim (büyük kurban) olduğunu, bütün Müslümanların Hz. Hüseyin’in İslami duruşunu örnek almaları gerektiğini söyledi.

Ayetullah Sistani’nin özel temsilcisi olan Allame Şeyh Ahmet Safi ise yapmış olduğu konuşmalarında, Cem Vakfı Genel Başkanı Sayın İzzettin Doğan’a teşekkür ederek; “Bizi buraya getiren nedenler çok önemli nedenlerdir. Aslında bizim bu kutsal Muharrem ayında, Kerbela’da, Necef’te olmamız gerekirken, bugün burada olmamızın anlamı çok iyi anlaşılmalıdır.” dedi. Ehlibeyt türbelerinin öneminin bütün dünyada çok iyi bilindiğini, özellikle 2003 yılından itibaren bütün İslam coğrafyasında çok iyi anlaşılmaya başlandığını söyledi.

“Ehlibeyt gönül yoldaşları için, Hz. Ali’nin türbesinin bulunduğu Necef şehri çok önemlidir. Kerbela çok önemlidir.” diye belirten Allame Şeyh Ahmet Safi, kendisinin 1,5 yıl önce yine Cem Vakfı’nı ziyaret ettiğini, çok değerli bir kişi olan Prof. Dr. İzzettin Doğan’ı da Necef’te ağırlamak istediklerini söylemiş2tir.

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın kız kardeşi olan Dr. Pervin Ahmedinejad ise, iki günden bu yana Alevi canlar arasında bulunmakta olmalarından dolayı çok mutlu ve memnun olduğunu söyleyerek, bizleri bir araya getiren duygunun Ehlibeyt Nuru olduğunu söylemiştir. Ayrıca Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’ın göstermiş olduğu konukseverliğe ve yakın ilgiye çok teşekkür etmiştir.

Gelen konuklar, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’in türbelerinden getirdikleri hediyeleri Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’a sunmuşlardır.