Halkalı Cem Kültür Evinde Kermes

Cem Vakfı, Halkalı Cem ve Kültür Evi Kadın Kolları tarafından düzenlenen kermes, yöre halkının yoğun ilgisiyle bugün açıldı. 20 Mayıs 2012 tarihine kadar devam edecek olan kermes etkinliğine, daha ilk gün 500’ün üzerinde kadın ziyaretçinin gelmiş olduğu gözlemlenmiştir.

Vakıf Başkanı Gazi Arslan, bu kermesi düzenlemekteki amaçlarının, gerek Alevi inancına mensup olanlar arasında gerekse Sünni inancına mensup olanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirmek olduğunu ifade etmiştir. Buradan elde edilecek olan gelirin aslında kendileri için hiçbir önemi olmadığını, asıl amaçlarının Sünni ve Alevi inançlarına mensup olan bölge kadınları arasında dostluk ve kardeşlik köprüsünü kurmak olduğunu söylemiştir.

Vakfın Kadın Kolları Başkanı Yeliz Zengin ise; kermesin düzenlenmesi ve bu noktaya gelmesinde kadınların çok büyük emekleri olduğunu; ayrıca elde edilecek gelirin de yeni yapılacak olan Cemevi için ufak da olsa bir katkı sağlamak istediklerini söylemiştir. Zengin, daha sonra, bölgede oturmakta olan -ister Alevi ister Sünni- her kesimden insanı davet ettiklerini; bu anlamda uzattıkları dostluk eline aynı şekilde karşılık bulduklarını; işte bu noktada asıl amaçlarının da bu olumlu sinerjiyi yakalamak olduğunu söylemiştir.

Daha sonra, Kadın Kolları Başkanı, Belediyeden temin ettikleri 2 otobüs ile 23 Mayıs 2012 tarihinde Çanakkale Şehitliğine günübirlik bir gezi düzenleyeceklerini duyurmuştur.