Türkiye, Edirne’den Ardahan’a kadar Cemevleriyle Tanışacak…

Edirne’de Cemevi Açılışı…

8 Temmuz 2012 Pazar günü Edirne Şubemize ait Cemevinin açılışı yapıldı. Cemevi açılışa Yunanistan’dan Seyit Ali (Kızıldeli) Sultan Vakfı Başkanı Ahmet Karahüseyin başkanlığında 50 kişilik grup ayrıca Bulgaristan’dan Dulovo (Akkadınlar) Cem Vakfı 2002 Türk Hayır Cemiyeti Başkanı Hasan Sefer; Cem Vakfı Güney Bulgaristan Şube Başkanı Mustafa Ali Mustafa ve bunlarla beraber birçok inanç önderi heyet halinde iştirak ettiler. Yine bölge milletvekilleri, Edirne Belediye Başkanı Sayın Hamdi Sedefçi açılışta hazır bulundular.

Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, törende yapmış olduğu konuşmada, kendisinin Alevi olmadığını; ancak bu meydanı dolduran Alevi inancına mensup olan insanlar kadar Alevi olduğunu söylemiştir. Her insanın yaşamında kendi hayat tarzı olan, kendi düşüncesine uygun şarkı ve türkülerin olabileceğini ifade ederek; bu çerçevede, Haydar Haydar deyişini kendine yaşam felsefesine uygun olduğunu söylemiştir. Tanrı’ya, sadece camiyle, kiliseyle, havrayla değil cemevleriyle de ulaşılabileceğini ifade etmişlerdir.

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ise, açılış töreninde yapmış olduğu konuşmalarında, Edirne’den Ardahan’a kadar, Alevi inancına mensup vatandaşlarımızın, inançlarını daha özgür bir ortamda ifade edebilmeleri için, kendi olanaklarıyla cemevlerini yapmaya devam ettiklerini görüyoruz, demiştir. Ancak bu süreç içerisinde, Devlet bir tek cemevi dahi yapmamıştır. Oysa, demokrasisinin temel taşı inanç özgürlüğüdür. Türk kavimlerinin İslam’ı algılama şekli olan Alevilik inancı ve onların ibadet yeri olan cemevleridir. Artık devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının bunu görmesi ve anlaması gerekmektedir.

Alevilik anlayışının temeli sevgiye dayanmaktadır. Bu inanç anlayışı içerisinde asla cebir, şiddet, kin ve nefret yoktur. İşte bu yüzden bugün hala kökleri ilk gün kadar sağlam duran Balkanlarda Alevi-Bektaşi anlayışı yaşıyorsa nedenlerinin buralarda aranması gerekmektedir.

Bugün devleti yönetenler başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer yetkilileri her fırsatta Ahmet Yesevi’den, Hacıbektaş’tan, Pir Sultan’dan, Yunus’tan, Mevlana’dan bahsederler ama bunların yetişmiş olduğu toplumların inanç anlayışlarına yani bunların var olmasını sağlayan tarlalara dönüp asla bakmazlar. Bu durum önemli bir tezat teşkil etmektedir, şeklinde konuşmuştur. Sayın Doğan’ın konuşması açılışa iştirak eden vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyet ve dikkatle dinlenmiştir.