DÜNYA ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİ CEM VAKFI’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE BULUŞUYOR…

1400 yıldır Aleviliğin değerlerini bugünlere getirmiş inanç önderlerimiz olan, dedeler, babalar, dervişler, aşıklar, ozanlar yine CEM VAKFI’nın düzenlediği tarihi bir toplantıyla bir araya geliyor….

Ellerinde gül ve saz, bir güvercin timsali, bellerinde tahta kılıçlarla seller gibi akıp gittikleri topraklara bereket götüren, barış götüren; velilerin, erenlerin, ozanların yollarını süren dedeler, babalar, âşıklar, dervişler, analar… İstanbul’da yapılacak toplantıya dünyanın dört bir tarafından binlerce inanç önderinin katılması bekleniyor.

Cem Vakfı; bu ülkede yok sayılan Alevilerin ve Aleviliğin yararına büyük mücadeleler vermiştir.

Türkiye’de yaşanan en büyük sorun olan vatandaşlar arasındaki ayrımların bitmesi, tüm yurttaşların kanunlar önünde fiilen eşitliğinin sağlanması için uluslararası temel hak ve özgürlükleri düzenleyen anlaşmalarda ve anayasamızda öngörüldüğü üzere, Alevi İslam inancını taşıyan yurttaşların da bu haklardan yararlanması, yaşadıkları sıkıntıların son bulması için 25 yıldır çaba harcayan Cem Vakfı, aynı zamanda inanç önderleriyle ilgili de beşi uluslararası olmak üzere yüzlerce toplantıya ev sahipliği yapmıştır.

Cem Vakfı’nın nihai amacı; Alevilerin  devletle bütünleşerek barış ve huzur içinde bu ülkenin asli unsurları olarak, Sünni vatandaşlarla tam bir eşitliğe kavuşarak inançlarının gereğini diledikleri gibi yerine getirmelerini sağlamaktır.

Cem Vakfı, bu konudaki barışçıl ve hukuk içindeki çabalarında inanç önderleri olan dedelerin, babaların da gayretleriyle, onların da sayesinde çok büyük mesafeler kat etmiştir.

1400 yıldır; Aleviliği, Bektaşiliği, Nusayriliği, Mevleviliği değerleriyle yaşayan inanç önderleri olan, toplumun gerçek temsilcilerinin, özellikle günümüzde yaşadığımız gelişmeler çerçevesinde değerlendirmelerde de bulunmak üzere 2 Kasım’da, Saat: 10.00’da, Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 6. Anadolu İnanç Önderleri Toplantısı’da alacakları kararlarla Alevi tarihinde yeni bir sayfa açmaları beklenmektedir.

Cem Vakfı

Kültür, Basın, Halkla İlişkiler Birimi

 

Tarih: 2 Kasım Cumartesi

Saat: 10.00

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi, Kadıköy