Cem Vakfı’nın Adıyaman Olaylarıyla İlgili Açıklaması

 

Cem Vakfı, Adıyaman Karapınar Mahallesinde bulunan Alevi inancına mensup vatandaşlarımızın evlerinin çeşitli işaretlerle belirlenmesine yönelik görüşlerini ayrıntılı bir şekilde aşağıda belirtilmektedir:

 

 

  • Öncelikli olarak; Türk – Kürt, Alevi ve Sünni aydın vatandaşlarımızın, hassasiyetle bu işaretleme olayının üzerinde durmaları ve titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.
  • Adıyaman İlinde Feodal bir yapı bulunduğunu, bu İlde çeşitli aşiret ve dergâhların yer aldığını, yıllardan beri, bu bölgede Türk-Kürt, Alevi ve Sünnilerin barış içerisinde huzurlu bir şekilde, hiç kimseyi ötekileştirmeden bir arada yaşamakta oldukları bilinmektedir. Bu anlamda, bu bölgede, bugüne kadar ırksal ve inançsal anlamda hiçbir olay meydana gelmemiştir.
  • Her şeyden önce Adıyaman İli’nin, Kahramanmaraş ilimize komşu bir il olması, hatta Gölbaşı ve Pazarcık İlçelerinin coğrafi koşullarının birbirlerine çok yakın olması yanında; bunlar ekonomik ve sosyal hayatın iç içe geçmiş olduğu ilçeler olarak bilinmektedir. Yani, Maraş olayları henüz hafızalarda tazeliğini korurken, benzer bir hadisenin yine aynı bölgede meydana gelmiş veya gelecek olması konusu, karanlık güçlerin işine mutlaka yarar sağlayacağı şeklinde düşünülmelidir.
  • Ülkemizin içinde bulunduğu durum itibariyle, bu bölgede farklı güç odaklarının bazı planlar tezgâhladığı veya tezgâhlayabileceği, bu işaretleme olayı ile, çok açık bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Her şeyden önce, ayrılıkçı politikalar izlemekte olan bazı siyasi güç odakları, Alevi – Sünni çatışması yaratarak, bölgede bulunan Alevi İnancına mensup olan vatandaşlarımızı Kürtlerin safında yer almasını sağlamak ve böylece bölgede Kürt nüfus oranını yukarılara doğru taşıma gibi bir anlayış içerisinde hareket edebilecekleri düşünülmelidir.
  • Türkiye’nin üniter yapısını bozmak isteyen dış güçlerin, program ve projelerini dikkatle bir şekilde takip etmek ve izlenmesi gerektiğini, ülkemizin Laik, Demokrat, Hukuk ve Üniter bir devlet olmasından, bugün bazı dost diye bildiğimiz ülkeler, ciddi şekilde rahatsızlık duydukları asla göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, bu karanlık odaklar, hassas ve duyarlı bölgelerde mevcut ayrılıkçı politikalara destek olabilecek yeni olaylar geliştirme projeleri içerisinde yer alabilirler.
  • Son günlerde meydana gelen Hükümet – Cemaat kutuplaşması dikkatle izlenmelidir. Adıyaman Bölgesi, Cemaatlerin yoğun olarak bulunduğu bir ildir. Bu anlamda bir Cemaat – Hükümet çekişmesinin dışa vurumu olarak da algılanabilir.
  • Adıyaman İli Karapınar Mahallesinde oturmakta olan vatandaşlarımızın %80’nin Alevi inancına mensup olan vatandaşlarımızdır. Bir ülkede Üniter dokunun bozulması, etnik kimlik arayışlarının ulusal bütünlüğün önüne konulmasıyla gerçekleştire bileceklerini düşünen, uygulayan, önemli güç odaklarının bulunduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Sunulur…

 Cem Vakfı 

♦    ♦

 

Adıyaman’da Alevilerin Evleri İşaretleniyor; Kaygılıyız!

Kamuoyuna,

Adıyaman’ın merkez ilçesinde, Alevilere ait bazı evlere bir takım işaretler konulduğu dün itibariyle yazılı ve görsel basın aracılığıyla toplumun bilgisine sunulmuştur.

Yakın tarih sürecinde, 1978’de Maraş, 1980’de Çorum, 1993’te Sivas, 1995’de Gazi ve Ümraniye’de sahneye konan kanlı ve karanlık senaryoları hatırlatan bu olaydan ötürü, ‘Alevisi ve Sünnisi ile birlikte dostça yaşamak isteyen toplumumuzu germek, yaşama daha fazla fitne sokmak isteyenlerin yeni bir girişimi olabilir’ kaygısını doğallıkla yaşıyoruz.

• Bugünün 1980’lerden daha farklı olduğunu, gerek Türkiye’de ve gerekse dünyada sivil toplum örgütlenmesinin o günlere göre çok daha güçlü olduğunu fark edemeyen, bu toplumsal gücün karşısında artık çok zayıf durumda olduklarını idrak edemeyenler olabilir
• Arap baharını Suriye’de bir mezhep çatışmasına çevirmek isteyenler, ülkemizde de benzer fitneyi tezgâhlayarak bölgesel bir çatışma alanı yaratmak istiyor olabilir
• Hükümetin Alevi sorunları karşısındaki duyarsızlık ve eylemsizliğini, Türkiye’de yaşanan etnik ve toplumsal gerilimlere çok önemli bir yeni gerilim alanını daha eklemek amacı ile kullanmak isteyenler de olabilir.

Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı kamuoyunun tüm dikkatinin bölgede ve Adıyaman’da olduğunu ve olmaya devam edeceğini kamuoyumuza bildiriyor, bugünün Türkiye’sinde hiçbir Alevi veya Sünni yurttaşın böyle kötü niyetli ve ahlaksız oyunlara gelmeyeceğine inancımızı tekrar ediyoruz.

Yerel yöneticilerin, devletin idari veya güvenlik görevlilerinin yasal, vicdani ve ahlaki tüm sorumluluklarını gereği gibi taşımaları için siyasi ve idari otoritenin tüm gücünü derhal harekete geçirmesini bekliyoruz.

Bu tür tehlikeli ve sorumsuz girişimlerin başka bölgelerde de tekrar edilebileceğini veya denenebileceğini yerli ve yabancı kamuoyuna ve yetkililerimize bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.

Toplumun tüm kesimlerinin bu tür karanlık amaçlı girişimlere karşı diri ve uyanık olmasının, sorunların el birliği ile çözülmesi için, ilk ve en önemli koşul olduğuna inanıyoruz. 

Alevi Vakıfları Federasyonu