CEM VAKFI’NIN 17. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ POLAT RENAİSSANCE’TA KUTLANDI.

CEM VAKFI’NIN 17. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ POLAT RENAİSSANCE’TA KUTLANDI.

Cem Vakfı’nın 14 Aralık Cuma günü düzenlemiş olduğu, 17. Kuruluş Yıldönümü Gala Gecesine siyasiler ve inanç önderleriyle birlikte çok sayıda davetli iştirak etti.

Açılış konuşmasını yapan Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan; Alevi İslam’ı, Sünni İslam ve Şii İslam’dan ayıran en önemli özellik, bizim inancımızda, müziğin yani sazın, çok önemli bir yer alması ve kadın-erkek ayrımının yapılmamış olmasıdır. Alevi inancında Kadın, ibadet yerlerimizde yani Cem Evlerimizde erkeklerle birlikte ibadet yapmış olmasıdır.

Aleviliğin tarihsel gelişimini anlatan Doğan, “Göçler halinde Anadolu’ya gelenlerin, İslam’ı algılama şekli, Bâtıni yorumudur. Yani kalp ve idrak etme olgusudur. Zaten İslam’ın esası, özü de budur.” demiştir.

Sovyet rejiminin çökmesinin, İran’da şeriata dayalı yeni bir İslam anlayışının meydana gelmesinin tarihsel yansımalarından bahseden Doğan, ülkemizde Alevilerin inançsal haklarının verilmesi konusunda dönemin siyasi liderleriyle çeşitli görüşmeler yaptıklarını, bütün siyasi liderlerin, ‘Aslında siz çok haklısınız, ancak şuanda size haklarınızı verirsek, Sünni kesimden oy almamız oldukça zorlaşacaktır. Bunu en pratik çözümü olarak, yerel yönetimlerin, Cemevlerine arsa tahsis etmeleri ve Cemevlerinin yapılmasını tasvip edeceklerini bizzat Sayın Erbakan tarafından kendilerine söylendiğini ifade etmişlerdir.

Eğer bugün ülke genelinde 2000’in üzerinde Cemevi yapılmış ise, bu durumun oluşmasında Cem Vakfı olarak katkı ve çabalarının büyük olduğunu dile getirmişlerdir.

Yine Anayasa’nın 10. Maddesinde, herkesin din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe, inanç, mezhep ve benzer sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir denilmiş olmasına karşın, bugüne kadar siyasal iktidarların bu maddeyi görmezlikten geldiklerini söylemiştir. “Alevilerin genel bütçeden alacakları pay ile aslında Cemevlerinin yapılması, Dedelerin, Babaların, Zakirlerin eğitilmesi gibi konuların, iç hukuk sistemimizde bitmiş olması gerekirdi.

Ancak, iç hukuk yollarının kapatılması, bizi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmüştür.” diyerek; önümüzdeki süreç içerisinde bu mahkemeden olumlu yönde karar verileceğini umduklarını ifade etmişlerdir.

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Sayın İzzettin Doğan’ın konuşmasının ardından, geceye katılan çeşitli inanç önderleri ve temsilcileri de, birlikte yaşama, din ve vicdan özgürlüğü konularında konuşmalar yapmışlardır.

Cem Vakfı’nın 17. Kuruluş Yıldönümü Gala Gecesi’nde Serpil Sarı, Cengiz Özkan gibi sanatçılar sahne almıştır. CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz da, Cem Vakfı’nın öneminden bahsederek, bu anlamlı geceye özel olarak davetlilere bir dinleti sunmuştur.

Gala Gecesi, 15 Aralık Cumartesi günü Cem TV’de yayınlanmıştır.

Fotoğraflar: Mahir DİLEKÇİ