CEM VAKFI ŞUBELER TOPLANTISI YAPILDI.

CEM VAKFI ŞUBELER TOPLANTISI YAPILDI.

Cem Vakfı’nın, Marmara Bölgesi şubeler toplantısı, 6 Ekim 2012 tarihinde, Cem Vakfı Genel Merkezi Konferans salonunda, Vakıf Genel Müdürü Hıdır AKBAYIR ve Şubelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atilla BALABAN Başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Marmara Bölgesinde bulunan şubelerimizin hemen hemen hepsi iştirak etti.

Toplantıda öncelikli olarak, 7 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da yapılacak olan mitinge, Cem Vakfı’nın iştirak etmeme nedenleri üzerinde durulmuş olup, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Sayın İzzettin DOĞAN’IN, önümüzdeki süreç içerisinde yeri ve zamanı daha sonra belirlenmek üzere, Anayasa Mitingi düzenleyeceklerini, bu mitingle Alevi inancının güvence altına alınması vurgusunun yapılacağı Cem Vakfı Genel Müdürü Hıdır AKBAYIR tarafından toplantıya iştirak eden Şube Başkanlarına iletilmiştir.

Toplantı gündemi olarak; Alevi inancının, yasal bir zemine oturtulması konusunda verilmekte olan, ulusal ve uluslar arası hukuk mücadelesi anlatılmıştır. Bunu yanında, Cem Vakfı Şubeleri tarafından, verilmekte olan hayır yemekleri ve cenaze hizmetlerinin, anlaşılabilir bir dilde olması için Türkçe ibadetin önemi anlatılarak, aslında “anlaşılabilir dilin” bir Kuran-ı Kerim Hükmü olduğu vurgusuna değinilmiştir. Özellikle, Cenaze hizmetlerinin Türkçe ve Alevi Erkânı üzerinden yapılmış olması Sünni yurttaşlar tarafından da büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandığı hususundaki somut tespitler anlatılmıştır.

Toplantının diğer bir önemli konusu, Kurumsallaşmanın Önemi ve bu doğrultuda, Cem Vakfının ve Şubelerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşması için özellikle, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının kurumsal bir zemine oturtulması gerektiği ve böylece en uçta bulunana Alevi inancına mensup kitlelere veya bireylere ulaşılmasının daha kolay olacağı belirtilmiştir.

Bunu yanında, Şubeler kendi bölgelerinde yaşamakta oldukları güçlükleri anlatarak, Genel Merkezin bu konularda daha etkin olması gerektiği, özellikle, 4+4+4 sistemiyle getirilmesi planlanan Sünni İdeolojiye, Cem Vakfı olarak daha kurumsal bir kimlikle karşı gelinmesi ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiği konuları üzerinde örnekler verilerek durulmuştur.

Cem Vakfı Şubelerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Atilla BALABAN ise, yapmış olduğu kapanış konuşmasında; Vakıf Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. İzzettin DOĞAN’ın belirttiği gibi Aleviliğin, değil ülkemizde, giderek bütün dünyada, özellikle Avrupa ülkelerinde, yeni yeni keşfedilmeye başlanıldığını söyleyerek, inançlar ve etnik gruplar arasındaki ayrışmanın ancak; bir barış, kardeşlik ve sevgi temelli olan Alevilik inancının, yaygın olarak bilinmesi, tanınması ve anlaşılmasıyla önlenebileceğini; bugün bunu Batı dünyasının geç de olsa fark etmiş olduğunu söyleyerek, Hocamızın yaratmış olduğu bu sinerji ve enerji dalgasının, bütün Şubeler tarafından çok iyi bir şekilde algılanması ve bu doğrultuda mücadele verilmesi gerektiği hususlarını belirtmiştir.

Bir sonraki toplantının, 3 Kasım Cumartesi Günü Cem Vakfı Bakırköy Şubesinde yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.