Cem Vakfı Şubeler Toplantısı ve Birlik Cemi

Cem Vakfı’na bağlı, Türkiye geneli Şubeler toplantısı, Ankara Şubemizin organizasyonuyla, 10.03.2012 tarihinde Ankara Sürmeli Otel’de yapıldı.

Toplantı öncesi, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Çankaya Cemevi’nin biran önce bitirilmesi konusunda, Çankaya Belediye Başkanı Sayın Bülent Tanık ile yaptığı görüşmeden sonra, Şubeler toplantısının açılışını yaptı.

Prof. Dr. İzzettin Doğan, Vakfımıza bağlı Türkiye Genelinde 52 Şube Başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda yapmış olduğu konuşmalarında özetle;

Hükümet tarafından milli eğitim sisteminin kökten değişikliğine dair görüş ve düşüncelerini açıklayarak; getirilmekte olan 4+4+4 sisteminin, Türk Milli Eğitim Sisteminde, herhangi bir altyapı çalışması ve hazırlığı yapılmadan, toplumu bir oldubitti olayı ile karşı karşıya bıraktıklarını, sistemin gelecek kuşakları ne ölçüde ve hangi amaçlar doğrultusunda etkileyeceğine açıklık getirilmediğini ifade etmişlerdir.

Doğan, Adıyaman olaylarının başlangıç noktasının Hatay bölgesinde aranması gerektiğini, Suriye’de yaşanmakta olan olayların ülkemizde ve o coğrafyaya yakın bölgelerde farklı yöntemlerle uygulama girişimlerinde bulunmak isteyen art niyetli kişi veya kurumların olabileceğini; Türk toplumunu derinden etkileyebilecek toplumsal olaylarda, İçişleri Bakanı’nın sorumluluk bilinci içerisinde değil, olaya gayrı ciddi bir yaklaşım ve olayın üzerine gitmek yerine, sorunu örtbas etmek gibi bir davranış içerisinde bulunduğunu söylemiştir.

Doğan, dünyadaki ırksal ve inançsal kutuplaşmaların, doğrudan ve dolaylı olarak ülkemizi de etkileyebileceğini, bu çerçevede; gelecekte bir Hıristiyan ve Müslüman çatışması kaçınılmaz olacaktır. Etnik, inançsal farklılık ve bilinçlenmenin, gelecekte dünyayı, bir medeniyetler çatışmasına doğru götürmekte olduğunu ifade etmişlerdir..

Prof.Dr. İzzettin Doğan, işte bu noktada, Alevi İslam İnancı öneminin, giderek artan yükselen bir değerle, bütün dünya kamuoyu önünde görülmeye ve anlaşılabilir olmaya başladığını, çünkü Aleviliğin, cebir, şiddet, kin ve nefrete asla yer vermediğini, böyle bir İslam anlayışının toplumları ayrışmaya değil; bütünleştirmeye ve barışa doğru götüreceğini; işte Alevilik inanç felsefesinde 72 milleti bir görebilme anlayışının, Aleviliğin, dünyada ön plana çıkmasını sağladığını ifade etmişlerdir.

Prof.Dr. İzzettin Doğan’ın konuşmasından sonra toplantıda, şubeler kendi bölgelerindeki sorunlarını ve dileklerini dile getirmişlerdir.

Şubelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Balaban:  Toplantının oldukça kısa bir zaman diliminde ve programın yoğun olması nedeniyle, şubeler arası dayanışma ve işbirliğinin daha iyi sağlanması gerektiği hususu üzerinde durmuştur. Balaban, yine, bu yıl içerisinde Genel Merkez tarafından organize edilecek  olan Şubeler arası toplantının, tüm kamuoyu nezdinde daha etkin olması için, kendilerinin  her türlü çabayı göstereceğini ifade etmişlerdir..

Toplantıyı organize eden ve ev sahipliği yapan Ankara Şube Başkanı Faruk Ali Yıldırım ise; yapmış olduğu değerlendirmede: Cem Vakfı’nın Türkiye genelinde bulunan Şube Başkanlarını Ankara’da misafir etmiş olmaktan dolayı oldukça memnun olduklarını, Ülkemizde birlik ve beraberliğin sağlanması için Cem Vakfı ve onun organlarının sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmiş olmalarının anlamının iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Ankara/Çankaya Cemevi’nin biran önce bitirilmesi için Sayın Başkanımız Prof.Dr. İzzettin Doğan’ın Belediye Başkanı Sayın Bülent Tanık ile yapmış olduğu görüşmeden umutlu olduğunu bir kez daha yinelemiştir.

Yıldırım,11.03.2012 Tarihinde, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapılan Birlik Cemine, Sivil Toplum örgütlerinin, Mahalle Muhtarlarının, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin, Belediye Başkanlarının ve bazı Milletvekilleri ve Siyasi Parti Genel Başkanlarının iştirak etmiş olması ve Canlarımızın en üst düzeyde Cem İbadetine ilgi ve alaka göstermiş olmaları ayrıca bir memnuniyet yaratmış olduğunu ifade etmişlerdir.

Toplantıyı yöneten, Malatya Şube Başkanı Sayın Eşref Doğan (Dede) yapmış olduğu değerlendirmede: Cem Vakfı Şubeler Toplantısına Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, Tunceli Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Müdürü Doç. Dr. Gıyaseddin Aytaş, Sivil Toplum Kuruluşları ve İnanç Önderlerinin katılımlarıyla Genel Müdür Hıdır Akbayır’ın katılımcıları selamlamasından sonra; Divan Başkanı olarak oturumu yönettiğini, yapılan konuşmalarda Cem Vakfı Genel Başkanı Sn. Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın 2011 yılı sonlarında Boğaziçi Üniversitesinde yapılan Alevilik Sempozyumuna vurgu yaparak 18 Amerikalı profesörün medeniyetler arası olası bir çatışmanın ancak Alevi İslam anlayışı ile önlenebileceği görüşünü savunduklarını, Adıyaman’daki Alevi evlerinin işaretlenmesindeki kaygılarımızı ve otoritenin bu konudaki acizliğini belirtmiştir. Söz alan, 20’nin üzerinde Şube Başkanı, Alevi gençliğine daha çok önem verilmesi ve yapılacak olan ilmi toplantılarda Alevi gençlerinin katılımının mutlaka sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Vakıf Genel Müdürü Hıdır Akbayır: Şubelerin bir araya gelerek Cem Vakfı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini vurgulayarak, özellikle Alevi terminolojisinin doğru kullanılması gerektiğini, tereddüde düşülen her konuda doğrudan Genel Merkez ile iletişime geçilmesini, Sayın Genel Başkanımızın zaman zaman Alevilik başta olmak üzere, ülkemizin geleceği ve diğer günlük olaylara ilişkin vermiş olduğu mesajların, şubelerimiz tarafından halka doğru yansıtılması- aktarılması gerektiği konuları üzerinde durmuştur.

11.03.2012 tarihinde de Yeni Mahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Birlik Cemi yapıldı. Cem ibadeti öncesi yapılan çeşitli konuşmalarda Ankara’da Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Cem evlerinin yapılması ve yasal statüye kavuşması konusunda yetkililerin artık karar vermeleri gerektiği ifade edildi.

14.03.2012