Cem Vakfı Seyyid Ali Sultan Dergahı’nda

Seyyid Ali Sultan Dergahı, Türk-Yunan sınırına yakın, Uzunköprü’nün kuzeyine düşen Dimetoka kasabasında yer almaktadır.

Bektaşiliğin önemli dergahlarından olan Seyyid Ali Sultan Dergahı, Kızıl Deli lakabını, yanında deli deli akmakta olan Kızıl Deli ırmağından almıştır.

Seyyid Ali Sultan; 1397 yılında Dergahı burada kurarak, Balkanların Türkleşmesi ve Alevi-Bektaşi inancının bu bölgelerde yerleşmesinde önemli katkılar sağlamıştır. 15. yy Seyyid Ali Sultan adına bir Velayetname ele geçmiş olup, burada Seyyit Rüstem Gazi ile birlikte, Yıldırım Beyazıt döneminde fetih hareketlerine katılarak, Dimetoko’nun ele geçirilmesinde önemli görevler yaptıkları anlatılmaktadır.

 Vakfımız; Balkanlarda yalnızlıklarına terk edilmiş ve azınlıkların azınlıkları olan Alevi-Bektaşi inancı içerisinde olanlarla yakın ilişki kurmakta olup; bu çerçevede, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Ali Yüce Dede, Araştırmacı-Yazar Ayhan Aydın ve Bakırköy Şube Başkan Yardımcısı Muharrem Topaloğlu geçtiğimiz günlerde Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) Dergahı’nı ziyaret etmişler, yapılan Ceme katılmışlar, Alevi İslam inancı konuları ile ilgili sorularına yanıtlar vermişler. Halka çeşitli söyleşi ve konuşmalar yaparak Cem Vakfımının her zaman kardeşlernin hizmetinde olacakların güvenini vermişlerdir.