Cem Vakfı Gençlik Şöleni

Cem Vakfı Gençlik Kolları’ndan Melis Rişvan, Dilan Kahriman ve Semra Şimşek tarafından organize edilen Yemek, 01.04.2012 günü Fama Restaurant’ta yapıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan, Vakfımız Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, gençlere hitaben yapmış olduğu konuşmasında özetle; Alevi gençlerinin oldukça şanslı olduğunu; çünkü Alevi İslam anlayışının özgürlükçü, eşitlikçi ve kadın-erkek ayrımı yapmayan bir inanç olduğunu; bu yüzden gençlerin düşünce ve sosyal hayatlarında karamsarlığın değil, olumlu bir bakış açısının hakim olması gerektiğini söylemiştir.

Doğan, düşünce hayatı zengin olan toplumların, hiçbir zaman yıkılamayacağını; çünkü toplumu oluşturan bireylerin düşüncelerini, kaba kuvvete gerek duymadan ifade edebileceklerini söylemiştir. Ülkemizde, düşünme ve düşünce özgürlüğünün,  Atatürk devrimleriyle birlikte konuşulmaya ve uygulanmaya başlandığını belirten Doğan, Atatürk gibi bir liderin toplumların hayatlarında değil yüzyılda; ancak bin yılda bir gelebileceğini ifade ederek; bu anlamda, Atatürk İnkılaplarına ve kazandırdığı değerlere her Alevi gencinin, yürekten bağlı olması gerektiğini belirtmiştir.

Cami sayısını günümüzde 100 bine çıkarmış olmaları dahi, Sünni İslam anlayışının endişelerinin henüz giderilemediğini göstermektedir. Bütün bunlara rağmen, Alevilere haklarının hala verilmemesi, ‘Alevi İslam anlayışından korkuyorlar mı’ sorusunu akla getirmektedir.

Alevilik üzerine dünyada, çeşitli üniversitelerde araştırmalar yapıldığını yakinen biliyoruz. Anlaşılan o ki gerçekten Alevi İslam anlayışı sadece ülkemizde değil; dünyada da hızla değer kazanmaktadır, demiştir.

İşte bu nedenlerden dolayı, Alevi Gençlerinin, kendi değerlerini, inanç önderlerini çok iyi tanımaları ve onların felsefelerini yüreklerinde hissetmeleri gerekmektedir. Yunus’u, Hacı Bektaş’ı, Mevlana’yı ve diğer önderleri çok iyi anlamalı, bilmeli; zalime ve zulmedene asla boyun eğmemeleri gerektiğini; haysiyetin, kazanılan haklardan daha da önemli olduğunu söylemiştir.