CEM VAKFI 19. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI..

CEM VAKFI 19. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Cem Vakfı’nın 19. Olağan Genel Kurulu Cem Vakfı Genel Merkezi’nin Yenibosna Merkez binasında yapıldı.  Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Sayın İzzettin Doğan birçok konuda önemli açıklamalarda bulunmuştur. Sayın DOĞAN konuşmasına;

“Cem vakfı olarak 19 yıldan beri büyük bir mücadelenin içerisinde olduklarını söyleyerek gelinen nokta itibariyle, mevcut siyasal iktidarın Alevi İslam inancına sahip olan insanların haklarının verilmesinde Alevi çalıştaylarında da görüldüğü gibi ipe un sermekten başka bir amaçlarının olmadığı anlaşılmıştır. Mevcut hükümet Kürt vatandaşlarımızın haklarını yerine getirmede azami gayreti gösterirken, Alevilere aynı duyarlılıkla yaklaşmadıkları görülmektedir.” diye başlamıştır.

CHP’li Belediyelerin, Cemevleri konusunda yaklaşımlarının da yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Sayın İzzettin DOĞAN, “Hem milyonlarca Alevinin oyunu alacaksınız, hem de onların haklı talepleri karşısında duyarsız olacaksınız. Bunun bizim tarafımızdan kabul görmesi mümkün değildir. İstanbul’da bulunan 63 Cemevi içerisinde CHP’li Belediyelerden sadece Avcılar Belediyesinin yapmış olduğu bir Cemevi vardır. Diğer CHP’li Belediyelerin ise bu konuda bir gayret ve çaba içerisinde olmadıklarını görüyoruz.” Diye sözlerini sürdürmüştür.

Prof. Dr. Sayın İzzettin DOĞAN, konuşmasının devamında; “Bugün gelinen nokta itibariyle Alevilik toplum tarafından kabul görmüştür. Artık Aleviler, eskiden olduğu gibi kimliğini saklamıyor, aksine Alevi kimliğiyle övünür duruma gelmiştir. Aleviliğinden onur duymayan birisi, hangi partiden olursa olsun, Genel Başkan olarak orada duramaz.” demiştir.

Prof. Dr. Sayın İzzettin DOĞAN ayrıca, Alevi inancında Kadın’ın önemine değinmiştir. “Sünni İslam’dan farklı olarak, ibadet kadın erkek bir arada yapılmaktadır. Bu durum, daha geniş bir toplumsal çerçevede, Alevi İslam İnancının, insanlar arasında birbirini ötekileştirmeden, sevgi, barış ve kardeşliğin oluşmasında kaynaklık edecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Alevi İslam inancının bu eşitlik ve sevgi temelli İslam anlayışı, Avrupa ve ABD başta olma üzere, yurtdışında da özellikle bilim insanları tarafından büyük bir ilgi ve merakla karşılanmaktadır.” diyerek, Alevi İslam anlayışının ve Cem Vakfı’nın önemini vurgulamıştır. Prof. Dr. Sayın İzzettin DOĞAN Cem Vakfı’nın 19 Yıl önceki ilk Genel Kurulundan bugüne, yapmış olduğu faaliyetlerin gittikçe artarak devam edeceğini belirterek konuşmasını sonlandırmıştır.

Cem Vakfı’nın 19. Olağan Genel Kurulu’nda; Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanlığı görevine oy birliğiyle yeniden seçildi. Yeni Yönetim Kurulu listesi ise aşağıdadır.

 

YÖNETİM KURULU

1  GENEL BAŞKAN Prof. Dr. İzzettin DOĞAN
2  ÜYE Bülent GÜNDOĞDU
3  ÜYE Turan ARAS
4  ÜYE Erdoğan DÖNER
5  ÜYE Ali BÜYÜKDAĞ
6  ÜYE Ali TANRIVERDİ
7  ÜYE Cemal CANPOLAT
8  ÜYE Av. Namık SOFUOĞLU
9  ÜYE Fevzi EKİNCİ
10  ÜYE Prof. Dr. Hülya TURGUT
11  ÜYE Prof. Dr. Gazi AYDIN
12  ÜYE Av. Nimet KARABULUT
13  ÜYE Cennet SÜZER
14  ÜYE Ali KAYA
15  ÜYE Enver KOÇER
16  ÜYE Kazım BÜKLÜ
17  ÜYE Hüseyin KOCA
18 ÜYE Atilla BALABAN
19  ÜYE Haydar Baki DOĞAN
20  ÜYE Hasan BAL
21  ÜYE Sabri ASLAN
     
     
     

HUKUK KOMİSYONU

1  ÜYE Av. İlyas ŞAHBAZ
2  ÜYE Av. Namık SOFUOĞLU
3  ÜYE Av. Erhan ASLANER
4  ÜYE Sevinç ILGIN
5  ÜYE Av. Nimet KARABULUT
 

DENETİM KURULU ASİL

1 BAŞKAN Erdal CANPOLAT
2 ÜYE Murat ŞAHİN
3 ÜYE Ercan GÜVENÇ
 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1 ÜYE Lütfi ALGÜN
2 ÜYE Erol H.ŞENCAN
3 ÜYE Remzi ÖNER