BASINA VE KAMUOYUNA: Bu Bava İnsanlık Davasıdır…

BASINA VE KAMUOYUNA

Bu Bava İnsanlık Davasıdır…

Ülkemizde yakın dönemde, Ortaca’dan başlayarak; Hekimhan, Kırıkhan, Çorum, Malatya, Sivas, Erzincan, Maraş, Sivas Madımak, Gazi ve Ümraniye katliamları ile Başbağlar gibi çok sayıda “Kitlesel Katliam” yaşanmıştır. Büyük çoğunluğu Alevilere yönelik olan bu katliamlar, toplumumuzun sağduyusu ve geleneksel barışçı tavrı sayesinde karanlık odakların amaçladığı çatışmalara dönüşmemiştir.

Yaşanan bu katliamlar, ülkemizdeki toplumsal vicdanı tatmin edecek biçimde araştırılmamıştır. Yargı süreçlerinde gerçek nedenler ve sorumlular ortaya çıkartılamamış, toplumumuz bu kitlesel katliamlar ile henüz gerektiği gibi yüzleşememiştir.

Mevcut durum bu iken 13 Mart 2012 Tarihinde Madımak katliamı ile ilgili davayı gören mahkeme Madımak katilleri için “Zaman aşımı kararı” vermiştir. Başbakan’ın “zaman aşımı kararı” sonrası “Bu karar Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun.” demesi ise, zaman aşımı kararından daha yaralayıcı olmuştur.

Bu katliamlar, nedenleri ve sonuçları ile yeterince açıklığa kavuşturulmadıkça, gerçekler ortaya çıkartılmadıkça, harcanan çabalara rağmen, demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlemesinin önünde birer engel olarak kalmaya devam edeceklerdir.

Madımak katliamının 19.yılında canlarımızı anmaya hazırlandığımız bu günlerde, kamuoyundan ve siyasi partilerimizden talebimiz; Ülkemizde büyük acılara neden olan bu kitlesel katliam zincirini tüm boyutları ile inceleyecek bir T.B.M.M. ARAŞTIRMA KOMİSYONU’nun en kısa zamanda oluşturularak faaliyete geçirilmesidir.

Bu insanlık sorununun çözümü için, Türkiye toplumunun duyarlı kesimlerinin, medyamızın ve kamuoyumuzun da gereken katkı ve desteği sağlayacağına inanıyoruz.

Sivas katliamında yaşamlarını kaybeden canlarımızı 2 Temmuz 2012 Pazartesi günü yurtiçinde, yurtdışında ve Sivas Madımak’ta bir kez daha anacağız.

Ülkemizdeki farklı etnik ve inançsal kesimlerin toplumsal barış içinde özgürce ve kardeşçe yaşaması amacıyla sorunlarımız ile yüzleşmek, karanlıkları aydınlatmak için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 16.06.2012

Alevi Bektaşi Federasyonu          Alevi Demekler Federasyonu     Alevi Vakıflar Federasyonu

Genel Başkan                                    Genel  Başkan                               Genel Başkan

Selahattin ÖZEL                                 Hüsniye TAKMAZ                          Doğan BERMEK