CEM VAKFI YAYINLARI’NIN YENİ KİTABI; BUYRUK ÇIKTI…

CEM VAKFI YAYINLARI’NIN YENİ  KİTABI; BUYRUK ÇIKTI…

1990’da Mannheim Alevi Kültür Merkezi Dedeler Kurulu Yayınları arasında yayınlanmış olan Buyruk (Alevi İnanç ve İbadet ve Ahlak İlkeleri) isimli bu eser; Mehmet Yaman Dede tarafından orijinalinden derlemesi yapılan Şeyh Safii Buyruğu olup Alevi dünyasında tarihsel önemini bugüne kadar hiç kaybetmemiş temel eserlerden birisidir.

Alevi İslam İnancı’nın ana yazılı metinlerinden birisi olan ve farklı isimlerle anılsa da temelde “buyurmak” kipinden türeyen ve belli konulardaki ilkeleri vurgulayan Buyruklar, derlenişlerinin üzerinden yüzyıllar geçmiş olsa da önemlerini bugün de sürdürmektedirler. Seyh Safi Buyruğu olarak da isimlendirilen eldeki Buyruk metni de klasik Alevi yazınının çok önemli bir parçasıdır.

Aleviliğin temel değerlerinin, terimlerinin, kavramlarının, sembollerinin geniş şekilde yer aldığı bu eser; Yol, Erkan, Talip, Pir, Mürşit, Müsahip, Mürebbi, Dar, Cem, On İki Hizmet, On İki İmamlar, Onyedi Kemerbest, Üç Sünnet Yedi Farz gibi birçok konuyu ele almış, Alevi erkanına ve ahkamına göre bunlara açıklık getirmiştir.

Soru – cevap şeklinde, sohbet mahiyetinde bilgilerin elde edilmesine dayanan bu eser nefeslerle zenginleşmiştir. Ayrıca kitapta ayrı bir başlık altında olan “Küçük Buyruk”, neredeyse bu eserin bir özeti niteliğinde, hatta ayrı bir kitapçık şeklinde basılabilecek bir mahiyettedir. Eserin dili yalın, anlaşılabilir ve akıcıdır. Çeşitli kavramlar; kelimelerin hemen yanında parantez içinde verilen açıklamalı kelime ve kelime öbekleriyle belirginleştirilmiştir.

Kitabın sonuna eklenen Sözlük bazı eski sözcüklerin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Deyimler ve Özel Adlar Bölümü ise ayrıca takdir edilmesi gereken, halkımızın kitabı daha iyi okuması ve kavraması için yapılmış özel bir bölümdür.

Aleviliğin temel kaynak eserlerinden olan, bu inancın temel değerlerinin bugünkü kuşağa, gençlerimize, gelecek nesillere aktarılmasında çok büyük faydaları olan bu eserin CEM Vakfı Yayınları arasında yayınlanması bir inanç ve kültür hizmetidir.

Bu vesileyle bu derlemeyi ve çeviriyi yapan değerli dedelerimizden Yazar Mehmet Yaman’a CEM Vakfı olarak çok teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun okuyan, sorgulayan, üreten dedelerinden, yazarlarından ve değerlerinden birisi olan; kitapları, yazıları, çıkardığı Gerçekler Dergisi, Cem Dergisi’ndeki unutulmaz çalışmaları ve Aleviliğin ilkeleriyle yaşaması için hayat boyu mücadele vermiş, toplumumuzun aydın simalarından olan Mehmet Yaman Dede’yi CEM Vakfı olarak; bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı saygıyla selamlıyor, kendisine sağlık, sıhhat dilerken Onun eserleriyle hep yaşayacağını belirtiyoruz.

Elinizdeki kitabın tüm toplumumuza yararlı olmasını diliyoruz.

CEM Vakfı Yayın Kurulu

Ayhan Aydın Yazar

NOT: BU KİTABI CEM VAKFI GENEL MERKEZİ’NDEN VE DİĞER CEMEVLERİNDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ..