6. İnanç Önderleri Toplantısı

6. İnanç Önderleri Toplantımıza  18 ülkeden katılan 5000’i aşkın inanç önderi aşağıdaki konularda oy birliği ile mutabakata varmışlardır.

1- Alevi İslam inancı Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in nübüvveti, ve İmam Ali’nin velayet ve imameti ışığında Kuran ve Ehl-i Beyt’in yolundan gider. Alevilik, Tevhid, risalet, velayet, imamet Kuran ve ahirete inanan İslam anlayışıdır. Bu İslam anlayışımızda kin, nefret, cebir ve şiddete, insanlar arasında ayrımcılık, hor görme, dışlama ve ötekileştirmeye yer yoktur.

Bugün İslam coğrafyasında dökülmekte olan kanlar bu evrensel İslam anlayışından uzaklaşmanın bir sonucudur. Hangi nedenle olursa olsun Allah’ın adına, İslam adına kan dökmenin İslam inancında yeri yoktur.

6. İnanç Önderleri Toplantısına katılan ülkelerin, Ehl-i Beyt dostu temsilcileri olarak İslam dünyasında vahşetve şiddete sebep olanları nefretle kınıyoruz.

İçinde bulunduğumuz mübarek Muharrem ayının başta Alevi İslam dünyası olmak üzere tüm İslam ve insanlık alemine barış ve huzur getirmesini diliyoruz.

2- Türkiye de yaşayan milyonlarca Alevi’nin bir an önce eşit yurttaşlık haklarına kavuşması, ülkede gerçek anlamda İnanç özgürlüğü’nün hakim olması için yapılacak yasal düzenlemeler ve yürütülmekte olan yeni Anayasa çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılmasını beklemekteyiz.

İnanç özgürlükleriyle ilgili yasal düzenlemelerle tanılacak hakların doğru uygulanması güvence altına alınmalı ve hak ihlallerine karşı caydırıcı müeyyideler konmalıdır.

Eşit haklardan anladığımız;

-         Devlet bütçesinden inanç hizmetleri için ayrılacak kaynakların, tüm inanç gruplarına adaletle paylaştırılması

-         İnanç gruplarının ihtiyaç duyduğu hizmetlerini sürdürecek hizmet erbabını yetişeceği okullar açılması ve hizmet erbablarının sosyal güvenceye kavuşturulması

-         Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zorunlu ders olmaktan çıkarılması ve tüm inançlara eşit mesafede eğitim vermesinin sağlanması

-         Tüm ibadethanelerin eşit hukuki statüye kavuşturulması

-         Devletin iletişim olanaklarından tüm inançların adil bir şekilde yararlanılması

-         Bağlamanın tüm okullarda müzik aleti olarak kabul edilmesidir.

 

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

 

02 Kasım 2013