Aleviliği Dünya Biliyor…

Diyanet İşleri eski Başkanı, Aleviliği bilmediğini söyledi….
Aslında niyeti, gerçeği söylemekti.. Ki !…
Sonradan hatırladı bilip bilmediğini!…
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!…
Türkmen Şeyhi Baba İlyas ve onun müridi olan,
Baba İshak idaresinde başlatılan isyanların yansımaları sonucu,
Anadolu da tarihe yön veren, Osmanlı’nın kuruluş temellerinin atıldığını…
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!….
Büyük gezginci Marco Polo’nun 1279 yılında,
Anadolu için, Türkmenia diyarı dediğini…
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!…
Hallacı Mansur’u, Dede Korkut’u, Ahmet Yesevi’yi, Hacı Bektaş’ı,
Abdal Musa’yı, Kaygusuz Abdal’ı, Sarı Saltık’ı Yunus’u, Pir Sultan’ı,
Şeyh Bedrettini, Şah Kulu’nu, Karamanoğlu Mehmet Bey’i ve daha nice
Derviş ve Babaları….
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!….
Dünyada değişen ve gelişen toplum yapısı içerisinde; Aleviliğin,
Sünni İslam gibi; muhafazakâr olmadığını, yenilikçi, çağdaş
Medeniyet değerlerini, Batı’nın, Anadolu’dan öğrendiğini…
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!……
Anadolu ve Balkanlar’ın Türkleştirilmesi ve İslam’ın yayılmasında;
Alevi-Bektaşi fonksiyonunun, inkârı mümkün olmayan bir gerçek olduğunu…
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!….
Bugün, ülkemizdeki Sünni Türkler; Vahabilik kültürü ile kaynaşmadan,
Kendi öz kültürel kimliklerini koruyabilmişlerse,
Ve ana sütü gibi, ak bir Türkçe ile hala konuşuyorlarsa,
Bunun Alevi-Bektaşi düşünce ve inançlarından kaynaklanmış olduğunu….
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!
Alevi-Bektaşilerin, kendilerine kötülük edenlere ve incitenlere karşı,
Cihat ilan etmediklerini,
İntikamlarını yine kendi dizlerini döverek aldıklarını…..
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!
Alevi-Bektaşilerin; 72 milleti bir gördüklerini,
Gözleri ile görmedikleri, bir olayda,
Sünni kardeşlerine asla iftira etmediklerini…
Eğer öğrenebilmiş olsaydı!….
Kadını erkekten aşağı, cariyeyi ise, kadından aşağı gören bir zihniyetin,
Alevi-Bektaşi inancı içerisinde, asla yeri almadığını,
Siyasallaşan İslam; kavgasını, kadın’ın üzerindeki türban’dan yaparken,
Orta Asya’dan beri; Kadına eşitlikçi ve en yüce değeri verenlerin,
Alevi-Bektaşiler olduğunu…..
….Bütün Dünya bunları biliyor da…
Ülkemizde, Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış birileri bilmiyor…
Yani, tek renk.. O da BEN!..
Oysa;Doğa’da çok renkli çiçekler var…..
Yazık!……
Dursun Altınay