Genel Başkanımız

Prof. Dr. İzzettin DOĞAN CEM Vakfı Genel Başkanı

Artık gerçek anlamıyla koskoca evrenin küçülüp evlerimizin içine girdiği günümüz dünyasında, teknolojinin bizlere sağladığı olanaklar insanlığın önünde yepyeni ufuklar açmaktadır.
Zaman zaman kültür çağı da denilmesine rağmen, düşünürlerin de çoğunluğunun kabul ettikleri gibi yaşadığımız çağ artık İletişim Çağı olarak isimlendirilmektedir.
Gazete, telefon, televizyon derken; eskiden daha çok bilgilerin muhafaza edildiği, yeri gelince kullanılmak üzere sistemli bir şekilde sınıflandırılıp toplumun yararına sunulduğu aletler olan Kompütürler (Bilgisaylar) bugün artık bir başka çağın habercisi olarak bizleri her gün şaşırtmaktadırlar.
İnternet denilen, bilgi alış-verişini, haberleşmeyi, iletişimi neredeyse masrafsız, düşünülebilecek en kısa sürede gerçekleştirme olanağını tanıyarak; insanları insanlara, insanları toplumlara aracısız kavuşturan sistemle belki de bu çağa İletişim Çağı yerine İnternet Çağı denilmesi sonucu doğurmaktadır.
Binlerce sayfa yazı birkaç dakikada Amerika’dan Japonya’ya ulaşabilmekte, insanlar aynı dakikalar içinde sayısız sorunlarını yine bilgisayardaki internetin yardımıyla giderebilmektedirler.
Hem evren, hem yaşadığımız dünya, hem de yaşamın gerçek anlamını veren görüş ve düşünceler artık yerel olmaktan, bireysel olmaktan çıkıp tüm insanlığın malı olarak ortak kullanımlara açılmaktadır.
Güneş altında belki söylenmedik hiçbir yeni söz yoktur. Ama artık Afrika yerlilerinin de, Sibiryalı çobanlarının da sahip olabilecekleri bir mucizevi buluşla, internet denen buluşla, bu sefer söyleyecekleri her şey, istisnasız dünyanın dört bir tarafına ulaşabilmektedir.
Bu dünya insanlığı için çok büyük bir kazanç ve fırsattır.

İnternet aracığıyla artık eskisi kadar kapalı rejimler, sistemler hüküm süremeyeceklerdir. Artık haksızlıklar, adaletsizlik, eşitliksizler bir tuşun yardımıyla tüm dünya insanlığıyla paylaşılır olacaktır.
Dünyada artık hiçbir inanç ve kültür, düşünce kendisine yasaklar konulamadan kendisini ifade etme özgürlüğüne ve ayrıcalığına kavuşacaktır.
Söylenecek sözü olan, derdi olan, sıkıntısı olan, insanoğluyla paylaşmak istediği değerler olan, birikimleri olan insanlar veya toplumlar tüm renkleriyle kendilerini en güzel şekilde ifade edebileceklerdir.
Ülkemizde de özellikle son beş altı senedir oldukça büyük mesafe alan İnternet Yayıncılığı büyük merhaleler kat etmiştir.
Artık ciddi manada insanlar çok pratik olan İnternet aracılığıyla haberleri, yorumları izler olmuşlardır.

Bin dört yüzyıldır, bugün bile dünyanın hala ulaşamadığı yüksek insanlık ideallerine ulaşabilmiş ve yüzyıllar boyunca temel değerlerinden hiçbir şey kaybetmeden , inançlarıyla, kültürleriyle, insani birikimleriyle beş kıtada yaşayan kendilerine Alevi, Bektaşi, Mevlevi, Nusayri gibi isimler verilse de özde tümünün aynı olduğu yani Alevi İslam anlayışına sahip milyonların internetten faydalanmamaları düşünülemezdi.

Alevilerin o kadar çok söyleyecek sözleri vardı, o kadar yüce değerleri yaşatıyordular ki, kısa bir süre içinde göreceğiniz gibi binlerce makaleyle, yazıyla bile yetinemeyecekleri birikimlerini sizlere aktarmak için can atan aydınları aracığıyla, bu işte biraz da gecikmiş olduklarının farkına vararak, başta CEM Vakfı olmak üzere onlarca kurum ve kuruluşun internet siteleriyle siz sevgili okurlara ulaşmak için birbirleriyle yarışacaklardır.
Biz CEM Vakfı olarak on bir yıldır Alevi İslam inancının temel doğruları çerçevesinde çalışan bir kurum olarakülkemizin ve tüm insanlığın yararına faaliyetlerde bulunmaya çalıştık, bundan böyle de aynı yolda faaliyette bulunmaya devam edeceğiz.
On bir yıllık çalışma dönemimizde neler yaptığımızı, yapmaya çalıştığımızı siz değerli okurlarımız çok iyi biliyorlar.
Artık CEM Vakfı çalışmaları daha hızlı bir şekilde, sitemiz aracığıyla sizlere ulaşacaktır.
CEM Vakfı İnternet Sitesi; Alevi İslam inancıyla ilgili tarafsız, bilimsel, doyurucu makalelerin, araştırmaların, denemelerin yer alacağı, aydınların görüş ve düşüncelerinin sizlere ulaşacağı aynı zamanda haberleriyle de aktif olan bir site olarak sizlere hizmet vermeye çalışacaktır.

Hep daha güzel günlerde bulaşmak dileğiyle.