HASAN ŞİMŞEK

AYHAN AYDIN

 

Sizce “Halk Ozanlığı” neyi ifade ediyor? Halk ozanlığı halkının gözü kulağıdır. Halkın dilek ve isteklerine tercümanlık eden kişidir.

 

Halk Ozanlığının tarihsel geçmişiyle ilgili bilgileriniz nelerdir? Halk ozanları ezilenin daima yanında olmuş, ezenlerin karşısında durmuştur.

 

Halk Ozanlığı sizce ne zaman ve nasıl başlamıştır? Halk ozanlığı tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Tarihin her döneminde halkının dertlerine tercüman olan insanlar olmuştur ozanlar.

 

Çocukluk döneminizdeki ailesel ve çevresel şartlarınız nasıldı? Çocukluk dönemim köyde geçti çevre ile iyi uyum içindeydim.

 

Köyde mi, kentte mi doğup-büyüdünüz? Köyde büyüdüm.

 

Öğrenim durumunuz nasıldır? İlkokul mezunuyum.

 

Bir Alevi ocağına bağlı mısınız? Yanyatır Ocağına bağlıyım.

 

Küçüklüğünüzde ve gençliğinizde cemlerde bulundunuz mu? Bulundum.

 

Dedeler, zakirler, mürşitlerle bir arada yaşadınız mı? Sizce dedeler kimlerdir? Cemlerde bir arada bulundum, dedeler ocakzadedir.

 

En çok hangi ozanların şiirlerinden etkilendiniz? Yedi ulu ozanın şiirlerinden çok etkilendim.

 

En çok okuduğunuz ya da dinlediğiniz kitaplar hangileridir? Cenk kitapları ve Ehlibeyte ait kitaplar, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Yunus vs.

 

İlk şiir tecrübeleriniz nasıldı? Ne zaman şiir yazmaya başladınız? Geçmiş halk ozanlarının şiirlerinden etkilendim. 1957 yılında daha çok şiir yazmaya başladım.

 

Bade içme gibi bir durumunuz oldu mu? Olmadı.

 

Sizce size bu ilham nasıl geldi? Anne tarafım Karacaoğlan soyundan, bizde kadın erkek şiir yazar saz çalar. Okuduğum Ehlibeyt ve geçmiş ozanların kitaplarından etkilenerek ilham geldi.

 

Ozanlıkta bağlamanın yeri nedir? Sazsız ozanlık olabilir mi? Ozan hem çalıp hem okuyan demektir. Sazsız ozan olabilir.

 

Bağlama dışında bir çalgı kullanıyor musunuz? Cura kullanıyorum.

 

Şiir yazarken özendiğiniz, örnek aldığınız, ozanlar kimlerdi? Geçmişteki halk ozanlarıdır. Dedem, anneannem, dayım ve annem.

 

Dünyaya bakışınız, insan, tabiat hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Milleti bir nazarda görmektir. Doğaya baktığımız zaman tüm canlıların tabiat aleminde yaşadığını doğanın da mevsimlerde canlandığını görmekteyim.

 

Şimdiye kadar katıldığınız yarışmalar hangileridir? Hacı Bektaş, Abdal Musa Sultan, Veli Baba, Tokat’ta Keçeci baba yarışmalarına katıldım.

 

Aldığınız herhangi bir ödül var mı? Abdal Musa şenliklerinde bir ödül aldım.

 

Yayımlanmış kitabınız var mı? 8 kitabım yayımlandı, iki tane kitabım basılmaktadır, dört kitabım da Kültür Bakanlığı tarafından alındı.

 

Kasetiniz var mı? Yok.

 

Anadolu Aleviliği hakkındaki fikirleriniz, bilgileriniz nelerdir? Anadolu Aleviliği diğer ülkelerdeki Aleviliğin hiçbirisine benzemez. Tarikatta on iki hizmeti tam olarak yürütürler.

 

Sizce Hz. Ali nasıl bir insandı, en önemli özellikleri nelerdir? Hz. Ali’de insanlık üstü bir vasıf vardı. Daima mazlumun yanında olmuştur.

 

Kerbela ve Hz. Hüseyin için neler söyleyeceksiniz? Niçin tüm Alevi-Bektaşi ozanları Kerbela için matem şiirleri yazmışlardır? Kerbela Olayı size ne ifade ediyor? Hz. Hüseyin haklı olduğu bir dava için başını vermiş, yezide biat etmemiştir. Bunun için tüm Alevi ve Bektaşi ozanları haksızlığa uğrayan Hz. Hüseyin için şiirler yazmışlardır ve Hz. Hüseyin şerefsiz yaşamaktansa şerefli ölmeyi yeğ kılmıştır. Bunun için de devamlı halkın gönlünde taht kurmuştur.

 

Alevi -Sünni farklılaşması ve Alevilerle Sünniler arasındaki kaynaşma hakkında neler düşünüyorsunuz? Biz Aleviler, Alevi Sünni ayrımcılığı yapmadan inançlarımız da hür birlikte yaşamak istiyoruz.

 

Tasavvuf hakkında neler söyleyeceksiniz? Okumak lazım.

 

Yunus Emre, Seyyid Nesimi, Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi ozanların şiirlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Her ozan kendi çağında sömürüye karşı koymuş, halkının yanında yer almıştır.

 

Sizce bu isimler neden ölümsüzler arasına katılmışlardır? Halkın dertlerine çare oldukları için. Haksıza da eserleriyle karşı oldukları için.

 

Atatürk ismi size neyi ifade ediyor? Atatürk’ün Türk insanına getirdikleri nelerdir? Atatürk ismi özgürlüğü, barışı, demokrasiyi, hürriyeti kısaca tüm güzellikleri ifade ediyor. Yeniden işgal altında olan ülkemizi düşmanlardan kurtarıp cumhuriyeti kurup laikliği ve yazıyı da Türkçeleştirdiği için ona minnettarım.

 

Türkiye’nin geri kalmışlığını nelere bağlıyorsunuz? Atatürk’ün kurmuş olduğu laik bağımsız demokratik Türkiye Cumhuriyetini bize emanet ettiği şekilde yönetilmediği için ve yönetenlerin şahsi menfaatlerini memleket menfaatlerinin üzerinde tuttuklarından dolayı geri kalmışlık doğal olmuştur.

 

Sizce bu toplumu neler değiştirebilir? Eğitim de köklü bir yenilik yapılması ve fakir halk çocuklarına okuma olanaklarının tanınması ve toplum olarak kültürlü bilgili bir nesil yetişmesi ile olanaklıdır.

 

Sizce demokrasi nedir? Gerçek bir demokrasinin yaşabilmesinin şartları nedir? Demokrasi, din işleri ile devlet işlerinin ayrılması milli gelirin tüm vatandaşlara eşit şekilde sağlanması ile mümkündür.

 

Sizce Halk Ozanları toplumsal olarak ne gibi işlevleri yerine getirmişlerdir? Halk ozanları tarihler boyu halkı için kellelerini verdiler, asıldılar, yüzüldüler ve yakıldılar.

 

Çağdaş dünya ve Türk yazarları hakkında neler       biliyorsunuz? Çağdaş dünya demek insanların birbirini sömürmediği hor görmediği ve öldürmediği barış içerisinde yenilikler arayan bir bilgi dünyasıdır. Türk yazarları içerisinde dünyaya mal olmuş bir çok yazarımız vardır. Fakat bu yazarlarımız Türkiye’nin imaj sorunu yüzünden laik oldukları yere gelememişlerdir.

 

Halk Ozanlığı geleneğinin günümüzde devam ettiğine inanıyor musunuz? İnanıyoruz.

 

Hangi ozan ve ses sanatçılarıyla dostluğunuz var? Arif Sağ, Mahzuni Şerif, Yavuz Top, Şah Turna, Ali Kurt, Şiar can vs.

 

Kitap okuyor musunuz? Evet.

 

Sinemaya, tiyatroya gidiyor musunuz? Zaman zaman.

 

Şimdiye kadar kaç Alevi – Bektaşi anma etkinliğine katıldınız? Hemen hemen tamamına katıldım.

 

Halk ozanlarının genel sorunları sizce nelerdir? Çözümlenebilmesi için neler yapılmalıdır? Halk ozanlarının en önemli sorunu devlet tarafından ekonomik yönden desteklenememesidir.

 

Halk ozanlığında ne gibi değişmeler yaşanmıştır? Günün koşullarına göre değişmeler olmuştur.

 

Toplumun ve devletin halk ozanlarına bakışını, yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Halk ozanlarının toplumla ilgili bir sorunu yoktur. Devlet halk ozanlarına sahip çıkmamaktadır.

 

Halk ozanlarının geleceği hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Devlet halk ozanlarına maddi ve manevi destek sağlamalıdır. Gerekirse bir bakanlık çatısı altında böyle bir birim oluşturulmalıdır.

 

Elinizde bulunan ozanlarla, ozanlıkla ilgili kaynaklar hangileridir? Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Hatayi, Kul Himmet, Nesimi, Yunus Emre, Virani vs.

 

Hangi ozanların, hangi eserlerini biliyorsunuz? Bir çoklarını biliyorum.

 

Halk ozanlarının sorunlarını giderilebilmesi için hangi kurumlar, neler yapabilir? Kültür Bakanlığı.

 

Ozanlara ekonomik destek sağlanması için neler yapılabilir? Ozanların eserlerinin korunması, kasetlerinin, kitaplarının basılabilmesi için neler yapılabilir? Kültür Bakanlığı bütçeden ozanlar için ödenek ayırması ve ihtiyacı olan ozanların desteklenmesi gereklidir.

 

Dedeler, babalarla ozanlar arasındaki ilişkilerin daha yoğun olabilmesi için neler yapılabilir? Sık sık toplantılar yapılması gerekir.

 

Bağlı olduğu ocak: Yanyatır Ocağı.

 

Nüfusa kayıtlı olduğu il: Antalya.

 

İlçe: Merkez.

 

Köyünüzü çevreleyen Alevi/Bektaşi köyleri var mıdır? Tekke köyü Bektaşi köyüdür.

 

Piriniz hangi ocaktan gelir? İmam Cafer Ocağı.

 

Rehberiniz hangi ocaktan gelir? İmam Cafer Ocağı.

 

Köyünüzdeki ziyaret yerleri ve yatırların adresleri: Çocukluğumun geçtiği Akçeniş köyünde türbe var.

 

Civar köylerdeki türbe, dergah var mı? Tekke köyünde Abdal Musa türbesi var.

 

Eşiniz Alevi mi, Sünni mi? Eşiniz Alevi ise dede kızı mı, talip kızı mı? Alevi.

 

Kızınız evliyse, eşi Alevi mi, Sünni mi?Kızınızın eşi dede oğlu mu, talip oğlu mu? Alevi.

 

Kaç yaşındasınız? 66

 

Mesleğiniz ya da işiniz nedir? İşçi emeklisiyim.

 

Şu anda hanenizde (evinizde) kaç kişi bulunmaktadır? 2 kişi.

 

Varsa, çocuklarınızın isimleri nelerdir? İmran.

 

Sizce Türkiye’de ne kadar Alevi/Bektaşi vardır? 26 milyon.

 

Bağlama gibi bir çalgı kullanabiliyor musunuz? Bağlama ve cura.

 

Hangi Alevi Bektaşi anma etkinliğine katılırsınız? Abdal Musa, Veli Baba, Hacı Bektaş şenliklerine.

 

 

Görüşme tarihi: 13. 05. 2000