AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

“Üçyüzonda gelmiş idim cihana”