SEYYiD ALİ SULTÂN ZÂVİYESİ VAKFI HÜCCETİ

SEYYiD ALİ SULTÂN ZÂVİYESİ VAKFI HÜCCETİ

 

YAZI: Evail (1-10) Muharrem 815 (Nisan 1412) yılı padişâh Musa Çelebi dönemi, Kazasker ŞEYH BEDREDDİN SİMAVî’dır. O yıl, Çelebi Mehmet kardeşi Musa Çelebi’ye karşı Bizans İmparatoru 2. Manuel ile anlaşma yaptı. Musa Çelebi 1411’de İstanbul’u kuşattı. Bu İstanbul’un Türkler tarafından 5. defa kuşatılmasıdır.

 

KİMDEN: Musa Çelebi’den Bitti (hüccet).

 

KİME: Seyyid Ali (Kızıldeli) Sultân’a Dimetoka (Didymetikon-Yunanistan’da) yöresinde padişâh tarafından zâviyesine verilen taşınmazların vergiden bağışlandığı, kimsenin onlara zarar vermemeleri buyurulmaktadır.

 

BELGENİN ÇEVİRİSİ

 

Bu bitti hükm oldır ki ande mektub ŞEYH KIZILDELU’nun köyünü evvelki beyler vakf ve müsellem etmişlerdir öyle olsa ben dahi eline nişân-ı hümayûn vurdum ki bu günden geru muaf ve müsellem ola(teslim olunmuş) ve naib(vekil) ve sahib ve hacib ve subaşı ve hadavendigârun yumuşna varan kullarından ve togancı ve sekman ve yolcu ve ezci hiç ve cümle kimesne varub üşendirmeye ve zahmet verme ve sahradan ve uladan ve salgundan ve harcdan ve avandan ve cemi teklifatdan emin ola her kim ki bu hükmden tecavüz iderse hüdavendigâr katında ve bizüm katumuzda sicillü ve günahger olacakdur.

Bildüm bilmedüm dimeyeler bitti mutali (okuyan) kılanlar tahkik bilib i’timad kılalar.

Tahriren fi evail-i Muharrem senete hamse aşer ve semanin (1-10)

 

Muharrem 815 (Nisan 1412)

 

Hürrire Fi mevzi EDİRNE EL-MAHRUSA-EDİRNE ŞEHRİ’NDE

 

BELGE: Başbakınlık Osmanlı Arşivleri – Ali Emiri Tasnif – Musa Çelebi, No: 1

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 47-48