KIZILDELİ SULTÂN TEKKESİ MÜTEVELLİSİ OSMAN’IN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI BERAT

KIZILDELİ SULTÂN TEKKESİ MÜTEVELLİSİ OSMAN’IN
GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI BERATIN
ÇEVİRİSİ VE AÇIKLAMASI

 

YAZI               : 14. Za. Sene 1107 (Haziran 1696) padişâh 2. dönemi, o yıl 6 Ağustos’ta Rus Çarı Deli Petro 64 günlük kuşatmadan sonra Azak’ı aldı. Padişâh Avusturya’ya karşı sefere çıktı, ikisinde zafer, 27 Ağustos Ulaş (Bega) zaferi, bir yıl sonra Zenta (Yugoslavya’da ) da bozguna uğraması.

 

KİMDEN        : Divân-ı Hümayûn’ dan BERAT-I ŞERİF

 

KİME              : Dimetoka (Yununistan’da)’ya bağlı Cebel Bucağı’nda KIZILDELİ SULTÂN Vakıfları mütevellisi Salih Bin Hüseyin’e,

 

KONU             :Dimetoka (Didymetikon-Yunanistan’da) İlçesi Cebel Bucağı’nda KIZILDELİ SULTÂN vakıfları mütevellisi olan Hacı Osman, vakıf gelirini kendi yararına kullanıp tekkede hizmet eden ve gelip geçen yolculara vakıf malından bir şey vermediği, binaları onartıp bakmadığı için yöre halkının kadıya şikâyeti üzerine yukarıda adı geçenin değiştirilerek yerine vakıf edenin evlâtlarından hal ve gidişi beğenilen Salih Bin Hüseyin atanarak (gündelik on akçe ücretle) kendisine BERAT  verilmiştir.

 

DİĞER BELGELERİN ÖZETİ

 

1.    BELGE

Dimetoka Kadısı’na,

 

Divân-ı Hümayûna yazdığı i’lama karşı; Divân-ı Hümayûndan:

 

SAHH

İHZAR OLINUP HUZURUNDA RAFİ OLALAR DEYU BUYURULDU

 

SAHH

Muma ileyhe i’lâmı mucibince tevcih olunmak BUYURULDU

 

Fi 14. Za. 1103

 

2.    BELGE

Yine yukarıdakilerin aynı olan bu belge adı geçen bucağın sözü geçen 22 kişinin mahzarı (toplu olarak verilen dilekçe) olup, dilekçe altın da bu kişilerin adları ve mühürleri vardır.

 

BELGE: BOA – İ.E. EVKAF TASNİF NO 2891  4 ADET BELGE

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 59-60