1826’DA TEKKELER KAPATILINCA DİMETOKA’DA SEYYİD ALİ (KIZILDELİ) SULTÂN ZÂVİYESİ’NİN UCUZ SATILAN MAL VARLIĞI

1826’DA TEKKELER KAPATILINCA DİMETOKA’DA SEYYİD ALİ (KIZILDELİ) SULTÂN ZÂVİYESİ’NİN UCUZ SATILAN MAL VARLIĞI

73600 guruş 1 adet Çeltik ambarı

2100 guruş 1 adet derihane

2150 guruş 1 adet ahır

250 guruş 1 adet oda döşemeli olarak

250 guruş 1 adet oda döşemeli olarak

800 guruş 2 göz bir su değirmeni

1200 guruş 2 göz bir su değirmeni

2300 guruş 24 dönüm tarla

22300 guruş 2 göz su değirmeni

6500 guruş 1 adet aba dolabı

13300 guruş 1 adet kiler

2250 guruş 1 adet göz ambar

3000 guruş 1 adet koru (orman)

6000 guruş 1 adet saatçı su değirmeni

3500 guruş 2 adet göz su değirmeni

1200 guruş 11 dönüm tarla

520 guruş 1 adet göz su değirmeni

1680 guruş 10 dönüm tarla

2000 guruş 1 göz küçük su değirmeni

1250 guruş 1 göz delikli su değirmeni

 

 

KARACABEY KÖYÜNDE

 

1 adet bir göz su değirmeni

1 aba dolabı

1 samanlık

1 kiler

1 ahır

1 ahır yanında odası var

2 ambar

1 sıra han

11 dönüm tarla

 

 

MEYDAN-I BÂLÂ

 

4 dönüm dut bahçesi

70 parça 1121 dönüm tarla

20 parça 31 dönüm tarla

 

 

ÇEKİRDEKLİ

 

3 göz su değirmeni

1 öküz ahırı

55 dönüm bağ

1 kiler

1 samanlık

1 fırın

1 samanlık

1 dut bahçesi

4 odası olan 2 meyve bahçesi

4 dönüm bağ

 

 

AKALAN KÖYÜ’NDE

 

4 göz yazıcı su değirmeni

1 oda

1 kiler

1 karasığır ahırı

1 samanlık

1 oda

2 adet dut bahçesi

10 dönüm koru

2 dönüm bağ

43 dönüm tarla

 

 

DERBEND-İ SAGİR

 

2 göz su değirmeni

117 adet dut fidanı

2 göz muattal (kullanılmaz duruma gelmiş)

 

 

DERBENT YAKININDAKİ YERDE

 

1 adet yağhane (yağ çıkarılan yer)

1 adet sabunhane (sabun yapılan yer)

1 adet bakkal dükkanı

1 adet nalbant dükkanı

 

 

MEYDAN’DA

 

4 dönüm dut bahçesi

 

 

EDİRNE’DE

 

1 adet yıkamahane

 

 

MÜRSEL BABA’DA

 

12 dönüm tarla

66 dönüm tarla

28 dönüm tarla

6 dönüm tarla

4 dönüm tarla

25 dönüm orman

16 dönüm  orman

2 dönüm orman

 

 

KORUCU KÖY

 

45 dönüm tarla

8 dönüm çayır

1 adet ahır

TAVUK

 

3 dönüm tarla

2 dönüm bağ

 

 

MEYDAN-I ZİR

 

50 dönüm tarla

25 dönüm tarla

1 dönüm bağ

6 dönüm bağ

 

 

SATILANLAR

 

1458 DÖNÜM TARLA

70 DÖNÜM BAĞ

55 DÖNÜM ÇAYIR

30 DÖNÜM KORU

4 adet 2 gözlü su değirmeni

4 adet 1’er gözlü su değirmeni

1 adet 3’er gözlü su değirmeni

1 adet 4’er gözlü su değirmeni

2 adet kullanılmaz ocak

6 adet 3’er gözlü su değirmeni

4 samanlık

4 ambar

5 ahır

9 oda

2 aba dolabı

4 kiler

1 şırahane

11 dönüm 117 fidan dut bahçesi

1 fırın

1 yağhane

1 sabunhane

1 mutfak

1 yıkamahane

1 bakkal

1 nalbant

1 derihane

 

Kaynak: Ahmet Hezarfen, Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları: 14, İstanbul 2006, Sayfa: 105-110