OSMANCIK’TAKİ KOYUN BABA ZAVİYESİ

YAZI

19 Rebiyü-l-ahir sene 992 (Nisan 1584), Padişah 3. Murad dönemi, Sadrazam Kanijeli Siyavuş Paşa, İran’da Şah 1. Tahmasb’tır.

O yıl Avusturya ile 8 yıllığına barışın uzatılması, İspanya ile de silah bırakılması ve uzatılması imzalandı.

 

KİMDEN

Padişah’tan,

 

KİME

Osmancık Kadısına HÜKÜM,

 

KONU           

Osmancık’ta bulunan KOYUN BABA ZAVİYESİ’ne su taşıyan saka beygirlerinin menzil beygiri olarak ulaklara verilmemesi, beygirlerin zorla alınmaması buyuruldu.

 

BELGENİN MEÂLİ

Dergah Çavuşlarından Ahmet Çavuşa virildi

Osmancık Kadısına HÜKÜM Kİ,

Hala KOYUN BABA ZAVİYESİ dervişleri südde-i saadetime adam gönderüb KOYUN BABA ZAVİYESİ’nin bargirleri zaviyenin suyunu getürüb istihdam olunırken ol canibden geçüb giden ulaklar (postacılar) zaviyenin saka bargirlerini alub gitmekde oldıkları, bunları istihdam itmemelerini taleb itdiğiniz ecilden BUYURDIM Kİ,

(boş bırakılmış) vusûl buldıkda (ulaşınca) zaviye-i mezbûr (adı geçen) dervişlerinin SAKA BARGİRLERİ ulaklar tarafından alınmasını men eyliyesin, muhalefet idenleri (karşı gelenleri) yazub bildiresin.

 

BELGE

BOA- Mühimme Defteri, cilt: 52, s. 363/982

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi