YABLANOVO (ALVANLAR) KÖYÜ

 “ELVAN VAKFI”

 

1982-1984 yıllarında KÖY EKONOMİSİNİN ÜRETİMENE AİT BİLGİLER:

 

YABLANOVA YERLEŞİM YERİ: Yablanova (Alvanlar) köye doğu Kocabalkan dağlarının kuzey eteklerine kurulmuş olup sahası engebeli olduğundan arazinin sulanması olanaksızdır.

 

JEOLOJİK DURUM: Kayalar mezozoik 2. zaman oluşmuş kireçle ve kum karışımıdır. Toprağı yaprak, ağaç ve saman gibi bitkisel maddelerin çürümesinden meydana gelmiştir. Bazı yerler feldspatların kimyasal ayrışması sonunda oluşan alüminyum silikat bileşimli killi tabakalardır, genellikle açık kır renkte orman toprağıdır. Topraktaki asitleşme RN 5.6’dir.

 

İKLİMİ: Kocabalkan (Stara planine)’nın kuzey eteklerindeki iklim hüküm sürmektedir. Kışlar nisbeten soğuk, Ocak ayı orasında ısı -1.5 C ile 3.5 C arasında değişmekte, İlkbahar serin, yaz mevsimi ise pek sıcak olmamaktadır. 30 Mart’tan sonra hava ısınmakta, 15 Kasım’a kadar 8 ay tarıma elverişli ılımlı bir hava eğmendir. Isı ortalama 5 C’dir.

 

YAĞIŞLAR: Yağışlar ortalama 800 mm. Olup, mevsimlere göre değişmekti, İlkbahar ve Sonbaharda bol, yaz mevsimi başladığında oldukça azalmaktadır. Kış mevsiminde kar sürekli yağmakta, ilk kar 29 Kasım’da başlayıp 25 Mart’a kadar yağar ve 20-25 gün kalkmaz, ancak Mart’tan sonra kar yağışı durmaktadır.

 

TARIM ALAN: 1982-1984 yıllarında tarımı yapılan ürünler alanı:

 

ÜRÜN                          ALAN  

1-Buğday                     2300 dekar

2-Arpa                          500  dekar

3-Yulaf                         650 dekar

4-Tütün                        1200 dekar

5-Domates                    20 dekar

6-Biber                           20 dekar                      

7-Lahana                      50 dekar

8-Soğan                       10 dekar

9-Silaj mısırı               773 dekar                     

10- Karışık ot             250 dekar

11-Şerbetçi otu         773 dekar

 

KÖY ARAZİSİNE AİT OLAN ALANIN:

Tarla olarak                                          9845 dekar

(Silik olduğundan okunamadı)     3812 dekar

Doğal çayırlık                                    1300 dekar

Yapay çayırlık                                 2600 dekar olup

 

TOPLAMI:                                            17.957 dekardır.

 

Bu arazinin 12.933 dekarı Alvanlar’ın, 5.024 dekarı da Küçükköy’ün arazisidir.

 

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi