SİVAS’TA ALİ BABA ZAVİYESİ İÇİN – FERMAN

 

YAZI

22 m 1188 (Mart 1774) yılı padişah 1. Abdülhamid dönemi fakat ferman padişah 3. Mustafa’nın Tuğrası iledir. O yıl 21 Ocak’ta 3. Mustafa vefat edip yerine 1. Abdülhamit geçti Ekim 1768’de başlayan Türk-Rus Savaşı 10 yıl’da bitti 21yıl’da Küçük Kaynarca Anlaşması çok ağır koşullarla imzalandı. Bu antlaşma ile Tuna’nın öte yakasında bir çok yerler Ruslara bırakıldı.

 

KİMDEN

Divan-ı Hümayun’dan;

 

KİME

Yeni il kadıları ve Voyvodası (bir yerin vergilerini toplayan)’na

 

KONU        

Sivas’ta bulunan Ali Baba Zaviyesi’ne Seyyid Feyzullah 9 akçe (3 para: 0.0075 L) yevmiye ile zaviyedar atandığı bu parayı yeni ildeki vakıflar Üküdar’daki merhume Atik Valide Sultan’a bağlı olduğundan bu vakıfların ürününden alırken, birkaç yıldır yeni ildeki Subaşı (kasabanın güvenlik görevlisi) zaviyedarın hakkını vermediği gibi vakıflar arazisinin vergisi olan yılda 7 mud hınta (510 kg. buğday)’yı 16 yıldan beri vermediği bu 8160 kg. tahılın ve zaviyedarın hakkını subaşından alınması için padişah ilgililere

 

 

Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi