Şeyh Edebali’nin Hocası Şeyh Süleyman(Eskişehir köylerinde)

13. YY.’ın 2. Yarısında yaşamış, Şeyh Edebali ile aynı köyden olup Şeyh Edebali’yi yetiştirmiş olan Şeyh Süleyman’ın türbesi Eskişehir’in Uludere Köyü (Karacaşehir Kazası’na bağlı Kelburnu Köyü’nde türbesi olduğu) çevre köyler ahalisi halen yıkık ve bakımsız olan bu türbeyi yeniden bina edip ona sahip çıkmak istedikleri, Şeyh Süleyman hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yazı olub olmadığını öğrenmek istedikleri, ellerinde padişah 1. Mahmut (1730-1754) dönemi verilmiş 2 adet berat, yine padişah 2. Mahmut (1808-1839) döneminde verilmiş 2 adet berat bulunduğu, bunların Osmanlıca olduğu, bugüne kadar tam okunmadığını Emekli Öğretmen Şerafettin Ertürk (1962/63 öğretim yılında birlikte Eskişehir-Pepebaşı İlkokulunda öğretmenlik yaptık) yazmaktadır.

Osmanlı Devletinin Kurucusu Osman Gazi’nin kayınatası Şeyh Edebali’dir. Yukarıda sözü edilen ŞEYH SÜLEYMAN ile Şeyh Edebali aynı köyden Şeyh Edebali bu şeyhten feyz almış, bu Şeyh Süleyman’ın da Ahi olma olasılığı var.

 

14 Eylül 2001

 

 

Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi