HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHI POSTNİŞİNİ SEYYİD ŞEYH FEYZULLAH’IN ÖLDÜRÜLMESİ

 

YAZI

15 Sefer 1241  (Eylül 1825) tarihini taşımaktadır. Bu dönem tarihten de anlaşılacağı gibi II. Mahmut Dönemi’ne isabet etmektedir.

 

KİME

Mucur Naibi’ne (kadı vekili, hakim) hüküm olarak gönderilmiştir.

 

KONU        

Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı Post-nişîni Seyyid Şeyh Mehmet Hamdullah Efendi’nin babası Şeyh Feyzullah’ı haksız yere öldürmeye cüret eden katillerin Mucur köyüne gelirlerse hemen yakalanıp bağlanarak valiye teslim edilmesi, Mucur köyü ahalisi mahkemeye çağrılarak, bu katiller köye geldiğinde hemen yakalayacaklarına, şeyh Hamdullah Efendi’ye suikast yapmaya kalkan olursa onu da yakalayıp bağlayarak mutasarrıfa teslim edeceklerine söz vermeleri, aksi halde devlet tarafına 10.000 kuruş. Yeniçeri Ocağına da 5.000 kuruş nezir vereceklerine dair mahkeme hüccetiyle birbirine kefil  olmalarının sağlanması anlatılmakta ve sonuç olarak: “Sen ki, naipsin, bu yüce emrim sana ulaştığında yukarıda sözü edilen buyruklarımı yerine getirmeye gayret göster, sakın ihmalcilik yapma” denilmektedir…

 

Belge Çevirisi: Ahmet Hezarfen

CEM Vakfı Arşivi