Seyit Niyazi Türkmani

Suriye Halep’ten Ateşoğulları Ocağı Dedesi

Seyit Niyazi Türkmani

 

29 Ekim 2010 İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz CEM Vakfı 5. Uluslar arası İnanç Önderleri Toplantısı’na davet ettiğimiz Seyid Niyazi Türkmani’yle kısa bir söyleşi yapma şansımız oldu.

 

Ayhan Aydın

 

Sevgili dedem Suriye’den Halep’ten bahsedin biraz, yaşam orada nasıl? Çok sizlere gene mubarek ederler hepsiler istediler sizi görmeyi ama inşallah gene olur.

 

İnsanlar neyle geçinir,  ne yerler, ne iş tutarlar Çok şükür Allah’a var ziraat işleri.. Var biraz hükümet amiler (subaylar, yarbaylar).. biraz var işlerler şoforlük alım-satım tükkan..

Halep büyük bi memlekettir.. ziraatte işler var, fabrikada işleyenler var, memurlar, tüccar yaşıyor.. bir sıkıntı yoktur.. bütün millet mutlu.. Allah’a şükür yaşam çok güzel.. eksiğimiz de yoktur..

 

Çocuklar okuyor mu? Hepsi okuyor. Hafız Esad’ın oğlu Beşar tarafından yeni bir eğitim sistemi getirildi.. şimdi herkes derse gircek.. suratla hareketle ders alıyorlar.. büyük bi emek var devlette.. Eskiden Şam’da Halep’te üniversite vardı ama şimdi Lazkiye’de Diyerizoor Rakka’da .. bütün büyük şehirlerde üniversite oldu

 

Peki siz okulda Arapça mı okuyorsunuz? Evet.. ikinci dil İngilizce.. Fransızca..

 

Siz Türkmensiniz? Evet.

 

Kaç bin tane Türkmen vardır sizin orada? İki çeşit Türkmen Var.. (Sınır köylerinde olanlar) Haleb’in köylerinin Türkmenleri.. Onlar Türkçe konuştuğu için Türkmendirler.. Halep’in içindeki Türkmenler Ataşoğulları. Haleb’in dışındakiler Sünni’dir.

 

Peki ne kadar aile var Halep’in içinde? İki bin, iki bin beş yüz kişi civari.. Tam sayıyı bilmek zor. Ama Suriye’de beş bine yakın Türkmen Alevi vardır yaklaşık.

 

Peki bizim gelenekten (Alevilik) anlayıştan, bahsedin. Ne yapıyoruz… Dini özelliklerimiz nedir.. Ataşoğulları denen grup ne yapar? Biz Aleviler inandığımız muhabbet Ehli Beyte ve Resullulah İmam Ali, Selman Pak, Hasan Hüseyin, anası Fatime ve Dokuz Torun Hüseyin’le hepsi olur 12 İmam, 14 Masum Pak, Kırklar, Evliyalar.. Bunlara inanırız.. Namaz ederik.

 

Nasıl Bir Namaz? Ne şekil? Kuran’da Allah dedi, kad aflaha men tazakka va zakara isma rabbihi fasalla. Zikir olur. Bu bir çeşit namazımız. İkinci çeşit namazımız fazla konuşmarık. Çıradan aydınlık gelir bir de bu namaz. Kuran’da Allah dedi, hu Allah fi semei ile vafil ardiy ile.. namaz ikinci çeşit olur.. yine ibadet ederiz çok şükür Allah’a.

İbadet iki çeşit var biri zahiri biri batini. Zahiri olan herkes bilir.. Batini olan sırdır.

Tabi Allah adı zahir ve batini hep şeriatlar .. birisi zahir ikincisi batini..

 

İbadetleriniz de saz var mı? 10 seneye kadar vardı şimdi yok. Kimse belleyemedi. Şimdi ustalar yoktur. Medih (deyiş) vardı.

 

En çok kimin isimlerini söylerdiniz? İmam i Caferi Sadık. Sayyidi Aliyil Murtaza, el Hasan el Mücteba, el Hüseyin Şehid Kerbala, Aliy il Zeynel Ağabeydin, Muhammed el Bakır, Cafer el Sadık, Musa el Kazım, Aliy il Rıza, Muhammed el Cevad, Aliye el Hedi, el Hesen il Askkar, ve Muhammed il Mehdi Sahibi Zaman, Namazlı abdestli hep ederik.

 

Peki Türkiye’deki Cemleri izlediniz mi? Bu birinci defa gelirim. Bu akşam ilk kez. Amma gördük televizyonda.

 

İbadetiniz nasıldır? Zikir Medih (deyiş) olur, Ehlibeyt, Resulullah, 12 İmam’ı anarız, söyleşiriz.

 

Muharrem orucunu kaç gün nasıl tutuyorsunuz? Muharrem 10 gün. 10. günde kurban ederik. Temiz elbise giyerik. Var mesela kısmen tutanlar, var tutmayanlar.. (Masum Paklar 3 gün) Hızır’ın da orucunu tutarık.

 

Hacı Bektaşı biliyor musunuz Aleyhüselam. Tabii.. Küçükken hep vardı annem babam söylerlerdi deyişler türküler.. Çok mubarek büyük bir veli.. Hatta inanırız Hacı Bektaş insan değil büyük bir veli. Alemin nur.. Sonradan olan.. Gökte yıldız var onun gibi..

 

Halep’te ziyaretler var mesela Seyyit Nesimi, Suriye’deki en önemli ziyaretler hangileridir? En büyükleri Şam’da mesela Seyidi (Sitti) Zeyneb, Seyidi Rukiye, Seyidi Emini.. Hama şehrinde İmam Ali Zeynel Abidin. Halep’te Meşhed il Huseyin.. Muhammed İl Hanafiyye.. Seyyidna Peygamber Zekarriya büyük cami derler..

Haleb’in kalaatı (kalesi) içinde bir ziyaret Peygamber il Hızır Aleyhisselem.

 

Seyyit Nesimi’yi bilir misiniz? Tabi.. Çok az biliyoruz. Dört adamlar fazla okudular. Birincisi Nesimi. Fazla okudular mağripte. Aldılar biraz sırrı ve namaz ettiler mağripte. Her adam bir memlekette çıktı ve Nesimi Antep’ten çıktı. Halepe yürüyerek geldi.

 

Kurban kesiyor musunuz? Muharremin 10. gününde.. Bayramlarda..

 

Ocaları. 12 İmam’dan gelenler kurmuşlar. Siz kendiniz nerden geliyorsunuz? Biz İmam Caferi Sadık. Bir nesep ailemiz Hasan el Askeri A.S. bağlanırlar. İkinci neseb Caferi Sadık bağlanırlar. (ailenin iki kolunun bağlandığı yerler.)

 

Ateşoğulları Ocağın ismi mi? Evet. Ocağın ismi.

 

Kızılbaş mı diyor bize (size) oradakiler? Biz bize Derik mesela benle sen Derik remiz. Mesela sen Kızılbaş mı bunun için rumuz var; biz derik Sen tatlı mı, acı mı? Tatlılar Kızılbaş, acılar Sünni.. Bize orda Alevi, diyorlar. Pek iyi bakmıyorlar. Kız alıp verme yok.