Osmanlı Belgelerinde Kızıl Deli Sultan

TEKKENİN SINIRLARI

TEKKENİN SINIRLARI   Evvelâ uzunca Bük’den Tuzluca Su’ya andan Sıra Toğan Pınarı’na andan Penbeci Yolun’ca Sazlu Dere’ye varur anden derece seyirdüb Kiraslu Gedik’ten, Olan Pınar’a ve anden Kurdviran Çeki başında dere sıra Tavukçu Gediği’ne anden Kızılca Yar’a Kılkulağı Pınar’ı dibinde Sırdere’ye (okunamadı) Viranı Deresi’ne ve anden Gürgen Ulağı’na anden dere...
Devamı

TUĞRA MUSTAFA BİN MEHMED HAN (Avcı) / EL- MUZAFFER DAİMEN

TUĞRA MUSTAFA BİN MEHMED HAN (Avcı ) EL- MUZAFFER DAİMEN   Nişan-ı Şerif-i alişan-ı min mekân-ı sultân ve tuğray-ı garray-ı cihan-ı sitan-ı nüfize bil-i –avni- r-rabbani HÜKMÜ OLDIR  Kİ: Evlâd-ı vakıftan işbu rafi’-i tevki’i refiü-ş-şan Şehr-i yari SALİH BİN HÜSEYİN zide kadruhu ordüy-ı hümayünıma arzıhal idüb DİMETOKA kazasında CEBEL nahiyesindeki...
Devamı

SEYYiD ALİ SULTÂN ZÂVİYESİ VAKFI HÜCCETİ

SEYYiD ALİ SULTÂN ZÂVİYESİ VAKFI HÜCCETİ   YAZI: Evail (1-10) Muharrem 815 (Nisan 1412) yılı padişâh Musa Çelebi dönemi, Kazasker ŞEYH BEDREDDİN SİMAVî’dır. O yıl, Çelebi Mehmet kardeşi Musa Çelebi’ye karşı Bizans İmparatoru 2. Manuel ile anlaşma yaptı. Musa Çelebi 1411’de İstanbul’u kuşattı. Bu İstanbul’un Türkler tarafından 5. defa kuşatılmasıdır....
Devamı

KIZILDELİ SULTÂN ZÂVİYESİNİN SERENCAMI (sonu)

KIZILDELİ SULTÂN ZÂVİYESİNİN SERENCAMI (sonu) HATT-I HÜMAYÛNUN ÇEVİRİ VE AÇIKLAMASI   YAZI               :Şevval sene 1233 (Ağustos 1818) padişâh 2. Mahmud zamanı, o yıl Mayıs ayında Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandı, bu isyan 1839 yılına kadar sürdü. 8 Temmuz’da Türkiye ile Rusya Hünkâr İskelesi (Beykoz’da) antlaşması imzalandı....
Devamı

KIZILDELİ SULTÂN VAKIF ARAZİLERİ

KIZILDELİ SULTÂN VAKIF ARAZİLERİ   YAZI               :14 Zilhicce sene 975 (Mayıs 1568) Padişâh 2. Selim (Sarı Selim) dönemi. O yıl Lehistan (Polonya) ve İran ile barış antlaşmaları yenilendi.   KİMDEN        : Hatt-ı Hümâyûn   KİME              : Dimetoka ve Ferecik (Bu iki kasaba Yunanistan’dadır) kadılarına HÜKÜM.   KONU          ...
Devamı
Page 1 of 41234