Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi Tekkeleri

Veysel Bayram

Bulgaristan’da bilhassa Alevi tekkeleriyle veya bugün bile Alevilerin ziyaret ettiği tekkelerle – zaviyelerle – türbelerle ilgili bir elin parmakları kadar kaynak bulunuyor. Birçok araştırmacı, Bulgaristan Alevi tekkelerini zikrederken, ana kaynak olarak F. W. Hasluck’un “Bektaşilik Araştırmaları (Profesör Fuad Köprülüzâde’nin bir önsözüyle, metinden başka üç harita ve iki levha ile birlikte)” (Çev. Ragıb Hulusi. [İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Devlet Matbaası, İstanbul 1928) adlı eserinden yararlanıyor. Modern zamanlarda Baki Öz de konuyu “Dünyada ve Türkiye’de Alevi-Bektaşi Dergâhları” (Can Yayınları, İstanbul 2001) adlı yapıtında ele almıştı.

Derli toplu bir şekilde ve bilhassa Bulgarca yer isimleriyle konuyu ele alan çalışmaların eksikliği hissedildiğinden, bu tür çalışmalara ön ayak olması ve araştırmacılar, bilhassa alan araştırmacıları için de küçük bir rehber görevini yerine getirmesi amacıyla, yıllardır bilfiil gezerek belirlediğimiz Bulgaristan Alevilerinin ziyaret ettiği tekkelerin – zaviyelerin – türbelerin listesini oluşturduk. Ve okurla buluşturuyoruz. Kuşkusuz listede eksiklikler var. Zamanla bilgiler / bilgilerimiz arttıkça onların da tamamlanacağını düşünüyoruz.

1. Demir Baba tekkesi – Mumcular köyü / Sveştari / Kemaller ilçesi / İsperih / Razgrad ili // Текке Демир Баба – с.Свещари, община Исперих, обл. Разград

2. Hüseyin Baba tekkesi – Voden Milli parkı; Adaköy köyü yakınları / Ostrovo / Zavet ilçesi, Razgrad ili // Текке Хюсеин Баба – Резерват Воден, до с. Острово, община Завет, обл. Разград

3. Ali Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sliven ili Тюрбе на Али Баба – с. Ябланово,община Котел, обл. Сливен

4. Koçlu Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sliven ili // Тюрбе на – с. Ябланово,община Котел, обл. Сливен

5. Hüseyin Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sliven ili // Трбе на Кочлу Баба – с. Ябланово,община Котел, обл. Сливен

6. Hasan Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sliven ili // Тюрбе на Хасан Баба – с. Ябланово,община Котел, обл. Сливен

7. Hazır Nazır Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sliven ili // Тюрбе на Хазър Назър – с. Ябланово,община Котел, обл. Сливен

8. Yoksuz Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sliven ili // Тюрбе на Йоксуз Баба – с. Ябланово,община Котел, обл. Сливен

9. Topuz Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi / Sliven ili // Тюрбе на Топуз Баба – с. Ябланово,община Котел, обл. Сливен

10. Alvan Baba türbesi – Alvanlar köyü / Yablanovo / Kotel ilçesi, Sliven ili // Тюрбе на Алван Баба – с. Ябланово,община Котел, обл. Сливен

11. Akyazılı Sultan tekkesi – Tekke köy / Obroçşite / Balçik ilçesi / Dobriç ili // Текке Акязълъ Султан – с. Оброчище,община Балчик, обл. Добрич

12. Mustafa Kanaat Baba tekkesi – Kapaklı / Aleksandriya köyü Kruşari ilçesi / Dobriç ili / Maaleesef iki yıl önce Bulgarlar tarafından kiliseye döndürüldü, tekke yıkıldı // Текке Мустафа Канаат Баба – с.Александрия, община Крушари, обл. Добрич / за съжаление преди 2-3 години теккето е съборено и на негово място се строи християнски метох /

13. Softa Baba tekkesi – Tutrakan / Silistra ili // Текке Софта Баба – гр. Тутракан, обл. Силистра

14. Deniz Ali Baba tekkesi – Denizler / Varnentsi köyü / Tutrakan ilçesi / Silistra ili // Текке Дениз Али Баба – с. Варненци, община Тутракан, обл. Силистра

15. Musa Baba tekkesi – Tekke Kozuca / İzbul köyü Yeni Pazar / Novi Pazar ilçesi / Şumen ili // Текке Муса Баба – с. Избул, община Нови Пазар, обл. Шумен

16. İsa Baba tekkesi – Tekke Kozuca / İzbul köyü / Yeni Pazar / Novi Pazar ilçesi / Şumen ili // Текке Иса Баба – с. Избул, община Нови Пазар, обл. Шумен

17. Seyyit Baba tekkesi – Koşu kavak / Krumovgrad / Kırcaali ili // Текке Сейит Баба – гр. Крумовград, обл. Кърджали

18. Hasan Baba türbesi – Babalar / Baştino köyü / Kırcaali ili // Тюрбе на Хасан Баба – с.Бащино, обл. Кърджали

19. Gazi Ali Baba tekkesi – Ryahovtsite köyü / Sevlievo ilçesi / Gabrovo ili // Текке Гаази Али Баба – с. Ряховците, община Севлиево, обл. Габрово

20. Hamza Baba tekkesi – Tekke / Bogomil köyü / Harmanlı ilçesi / Haskovo ili // Текке Хамза Баба – с.Богомил, община Харманли, обл. Хасково

21. Ali Baba tekkesi – Malevo köyü / Haskovo ili // Текке Али Баба – с. Малево, обл. Хасково

22. Otman Baba tekkesi – Tekke köyü / Haskovo ili // Текке Отман Баба – с.Теккето, обл. Хасково

23. İsman Baba tekkesi – Çalı köy / Vrelo / Mesatnlı ilçesi / Momçilgrad / Kırcaali ili // Текке Исман Баба – с. Врело, община Момчилград, обл. Кърджали

24. Hamza Baba tekkesi – Petrovo köyü / Eski zağara ili /Stara Zagora // Текке Хамза Баба – с. Петрово, обл. Стара Загора

25. Yamur Baba türbesi – Dajdovnik köyü / Kırcaali ili // Тюрбе на Ямур Баба – с. Дъждовник, обл. Кърджали

26. Ahat Baba türbesi – Kircaali ili Тюрбе на Ахат Баба – обл. Кърджали

27. Elmalı Baba tekkesi – Mandacı köyü / Bivolyane / Mesatnli ilçesi / Momçilgrad / Kırcaali ili // Текке Елмалъ Баба – с. Биволяне, община Момчилград, обл. Кърджали

28. Nazır Baba türbesi – Kırcaali ili // Тюрбе на Назър Баба – обл. Кърджали

29. Hızır Baba tekkesi – Gorna Krepost köyü / Kırcaali ili // Текке Хъзър Баба – с. Горна Крепост, обл. Кърджали

30. Nalbant Baba türbesi – Raven köyü / Mesatnlı ilçesi / Momçilgrad / Kırcaali ili // Тюрбе на Налбант Баба – с. Равен, община Момчилград, обл. Кърджали

31. İbrahim Baba türbesi – Raven köyü / Mestanlı ilcesi / Momçilgrad / Kircaali ili // Тюрбе на Ибрахим Баба– с. Равен, община Момчилград, обл. Кърджали

32. Kıdemli Baba tekkesi – Grafitovo köyü / Yeni Zağara / Nova zagora ilçesi /Stara Zagora ili // Текке Къдемли Баба – с. Графитово, община Нова Загора, обл. Стара Загора

33. Kız Ana tekkesi – Momino köyü / Tırgovişte ili // Текке Къз Ана – С. Момино, обл. Търговище

34. Аli Koç Baba tekkesi – Niğbolu / Nikopol // Текке Али Коч Баба – гр. никопол

35. Baali Baba tekkesi – Sofya Баали Баба – гр. София

36. Enihan Baba türbesi– Davidkovo köyü / Smolyan ili // Тюрбе на Енихан Баба – с. Давидково, обл. Смолян

37. Saruhan Baba türbesi – Momçilovtsi köyü / Smolyan ili // Тюрбе на Сарухан Баба – с. Момчиловци, обл. Смолян

38. Şeyh İsen türbesi – Smolyan // Тюрбе на Шейх Исен – гр. Смолян

39. Ayvaz Baba türbesi – Skobelevo köyü / Plovdov ili // Тюрбе на Айваз Баба – с. Скобелево, обл. Пловдив

40. Malkoç Baba türbesi – Burya köyü /Pleven ili // Тюрбе на Малкоч Баба – с. Буря, обл. Плевен

41. Saadettin Baba türbesi –Vidin // Тюрбе на Саадеттин Баба – гр. Видин

42. Hüseyin Baba türbesi – Golyamo Sokolovo, Tırgovişte ili // Тюрбе на Хюсин Баба – с. Голямо Соколово, обл. Търговище

43. Hüsem Baba türbesi – Tekke mahallesi, Tırgovişte ili // Тюрбе на Хюсем Баба – с. Текке махалеси, обл. Търговище

44. Sinan Baba türbesi – Sinan köyü / Pomen /Ruse ili // Тюрбе на Синан Баба – с. Помен, обл. Русе

45. Mustafa Baba türbesi – Sinan köyü / Pomen /Ruse ili // Тюрбе на Мустафа Баба – с. Помен, обл. Русе

46. Hızır Baba türbesi– Sinan köyü / Pomen /Ruse ili // Тюрбе на Хъзър Баба – с. Помен, обл. Русе

47. Reis Baba türbesi – Bolyarovo köyü /Plovdiv ili // Тюрбе на Реис Баба – с. Болярово, обл. Пловдив

48. Bahadır Baba türbesi – Padarino köyü / Tırgovişte ili // Тюрбе на Бахадър Баба – с. Пъдарино, обл. Търговище

49. Baba Kondu türbesi – Tırgovişte // Тюрбе на Баба Конду – гр. Търговище

50. Musa Baba türbesi – Işıklar köyü / Samuil / Razgrad ili // Тюрбе на Муса Баба – гр. Самуил, обл. Разград

51. Mümün Baba türbesi – Bogomilovo köyü / Eskı Zağara /Stara Zagora ili // Тюрбе на Мюмюн Баба – с. Богомилово, обл. Стара Загора

Kaynak

Автор: Любомир Миков
Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (ХVІ – ХХ век) бекташи и къзълбаши / алевии
ИК: “БАН”
2008