Seyyid Garip Musa Ocağı

KERAMET HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ VELAYETNAMESİ

 

SEYYİD GARİP MUSA SULTAN SOY SECERESİ

 

İMAM

MUSA’YI KAZIM

OĞLU

SEYYİD MÜKERREM MÜCAP

OĞLU

SEYYİD HASAN

OĞLU

SEYYİD MUHAMMED SANİ

OĞLU

SEYYİD MEHDİ

OĞLU

SEYYİD İBRAHİM

OĞLU

SEYYİD MUHAMMED

OĞLU

SEYYİD İSHAK

OĞLU

SEYYİD MUSA

OĞLU

SEYYİD İBRAHİM SANİ

OĞLU

                ———————————————————————————————————————

               ↓                                                                                                                     ↓

SEYYİD MUHAMMED (HACI BEKTAŞ )                                      SEYYİD MUSTAFA MENTEŞ

           OĞULLARI                                                                                                  OĞLU

HABİB EMİRCEM SULTAN                                                                                       

                                     ↓                                                                             SEYYİD GARİP MUSA SULTAN

HIZIR LALE CÜVAN SULTAN                                                                                 OĞLU

                                                                                                                                        

                                                                                                                   SEYYİD MEHMET GÜNEŞ


 

Bu Soy Seceresi’nin kaynağı Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretlerine kadar olan kısmı Araştırmacı Yazar Baki Yaşa Altınoluk’un Alevilik Hacı Bektaş Veli Bektaşilik adlı kitabından alınmış olup , Seyyid Garip Musa ile ilgili bilgi ise yine Baki Yaşa Altınoluk’un Osmanlıca’dan günümüz Türkçe’sine çevirdiği 1605-1667 yılları arasında Hacı Bektaş Veli Dergahında Postnişin’lik yapan Aziz Yusuf Çelebi oğlu Hacı Zülfikar Çelebi’nin defterine yazmış olduğu el yazması mevcut Menakıpname’yi 1849-1868 yıllarında Hacı Bektaş Dergahında Postnişin El Naci Turabi Dede Baba Sultan’ın kimliğini şöyle açıklamaktadır.

Garip Musa Horasani Horasan Diyarı Nişabur’un Niş şehrinde doğan daha sonra Nişabur’dan kalkan İbrahim Sani Oğlu Mustafa Menteş Sivas İline geldi. Haramiler O’na orada Şehitlik Şerbeti içirdiler. Bir oğlancığı kaldı, Hakdan Mada kimseciği yok idi. Hünkar’ın Ulu Dergahına getirdiler Nasibini Hünkar’dan alıp Sivas’a kaim oldu. Adına Garip Musa derler.

Bu belgeye göre Seyyid Garip Musa Sultan Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Yeğeni olmaktadır.

 

 

BU BELGEYİ TEMİN EDEN VE DÜZENLEYEN

SEYYİD GARİP MUSA KÜLTÜR VE TANITMA DERNEĞİ BAŞKANI

 

MUSA KARAKAŞ

 

 

GARİP MUSA TALİPLERİNİN ve OCAKLARININ BULUNDUĞU YERLER

 

 

SİVAS MERKEZ Akpınar

SİVAS KANGAL Dışlık

SİVAS DİVRİĞİ Güneş, Dumluca, Pengürt, Karaağaçlı, Eğrisu (Anzahar), Ödek Güney evler (Erşin) Körküsü, Meliköy, Yağbasan, Kuluncak

SİVAS GÜRÜN Çatkara, Yuva, Kervan Mağara, Külaflı

SİVAS ŞARKIŞLA Ortaköy

SİVAS YILDIZELİ Yuvalıçayır

KAHRAMANMARA ELBİSTAN Keçemağara

ÇORUM ALACA Büyükcamili, Kızılçukur

ÇORUM MERKEZ Mislerovacık

YOZGAT Kışla (Deremahal) Darıcı, Derenum

MALATYA MERKEZ

MALATYA ARGUVAN İsaköy

ŞANLI URFA Kısas Beldesi

GAZİANTEP MERKEZ

KİLİS MERKEZ

KARS KARACAÖREN-HACIHALİL

KARS SELİM Akpınar, Karaçayır, Dölbentli, Cavlak, Alisofu, Iğdır, Süpanazat Aşağı Kotanlı, Yukarı Kotanlı, Ağyar, Sipkor, Karnıağız, Tiknis

KARS SARIKAMIŞ Asbuğa, Boyalı, Aşağı Salıt, Yukarı Salıt

KARS SARIKAMIŞ Asbuğa, Boyalı, Aşağı Salıt, Yukarı Salıt

KARS ARDAHAN-DAMAL Saskara, Piklop, Aşağı Gündeş, Yukarı Gündeş, Seyitveren

KARS KAĞIZMAN Kömürlü, Paslı, Yalnızağaç

KARS HANAK Çimliçayır,  Hanak

ERZURUM ŞENKAYA Kevenk, Zuvart, Mişek, Armişen, Kahız

ERZURUM HASANKALE Badıcivan, Endek, Müşgi – Karabez Çelebi

ANKARA KALECİK Avşar, Elmapınar, Hançılı, Karatepe

ESKİŞEHİR MERKEZ Yahnikapan, Karatepe, Topkaya, Koşmat Sarıkavak, Çağlayan

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE Yeşilyurt, Harmandalı

İSTANBUL MERKEZ İlçeleri

İZMİR MERKEZ İlçeleri

KIRŞEHİR MERKEZ İliç Köyü

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ Çapar

 

 

Düzenleyen:

 

SEYİT GARİP MUSA SULTAN KÜLTÜR ve TANITMA DERNEĞİ BAŞKANI

MUSA KARAKAŞ

 

 

SEYYID GARIP MUSA OCAGINA AIT HILAFETNAME VE ICAZETNAME BELGELERI

GARIP MUSA OCAGINA AIT BIR HILAFETNAME (ICAZETNAME)

Nasrun minallah ve Fethun kârib ve Bessiru’l-Mü’minîn

Ya Muhammed Ya Ali Hayru’l-Beser

Bismillahirrahmanirrahim

Ariflerin kalplerini ilim hazinesi zineti ile süsleyen Allah’ a (CC) Hamd olsun. Süphesiz o bunu yapmaya kadirdir. Ve Marifeti az ve çok olarak istidada göre taksim etmiştir. Asiklarin gözlerini onlara bir atufet olarak tam bir basiret ile donatmıştır. Kendisine istitak duyanlarin sem’lerini açmistir. Hal ve Sözle masukun ismini duysunlar diye… O Allah ki, Ademi suretinde yaratti. O Allah ki, O’ndan baska ilah yoktur. Gaybi ve Sehadet alemini bilendir. O Rahman ve Rahimdir. Ve lehu’l-ilm bimucib serairi’l-Kulûbi es-Sidreti fi hunnesi’l-Leyli ila tarfi külli bihar ve hiye an tahti avadi sirati’l-emvac. Mütelâfemutü fii bihari

Eshedü Enla ilahe illallah ve Eshedü Enne Muhammeden abdülhü Ve Resuluhu, Allah Onu Nebi olarak göndermis ve peygamberlerin önderi kilmistir. Allah’ in (CC) sonsuz Salat u Selami o Nebinin âline ve evladinin, ve ashabinin üzerine olsun. Hz. Peygamber (SAV) buyurdu. Ashabim, yildizlar gibidir. Hangisine uyarsaniz Hidayet bulursunuz. Allahu Taala Azze ve Celle buyurdu: Nasrun Minallah Ve Fethun Karib. (Nusret Allah’ dan ve Fetih yakindir.) Hz. Peygamber (SAV) buyurdu. Bir kul müslüman kardesinin hacetini karsiladigi müddetçe, Allah (CC) de onun hacetini kabul eder. Hz. Ali bin Ebi Talib (KV) buyurdu: Olgun bir insan üç halde bulunur, makam ve mevki sahibiyken tevazu halinde, iktidar elinde iken affedici ve emaneti ehline verir. Muhakkiklerin Sultani ve Alemlerin Kutbu’l-aktab olan El Haci Muhammed Bektas-i Veli (Kaddes Allaha ?) seyhul der. Avam seyhi kemal ile olur, Havasin Seyhi hal ile olur, havasin havasinin seyhi ise esrar-i marifet ile olur. Ve seyhin hakikisi baskasinin isinde abd gibi olmakla. Ve ayni zamanda Allah’ in (CC) emrine sarilip yasakladiklarindan sakinmakla olur. Allahu Taala’ nin (CC) buyurdugu gibi:Resul size ne getirdiyse onu aliniz, size neyi nehyettiyse ondan sakininiz. Kalemle ilk yazilan söz Bismillahirrahmanirrahim sözüdür. Kim kazama razi olamazsa, yer ve gögün sahibi, benden baska Rabb aramis olur. Allah (CC) müminler için bir yol vaz’ etmistir. Mümin olan kimse, Allah’ a, meleklerine, gönderdigi kitaplara, resullerine, Ahiret gününe

Kadere, kaderin ve hayir ve serrinin ondan geldigine iman eden kimsedir. Mümin nefs-i levvameyi mücahede ile öldürüp, nefs-i mutmeinneyi riyazet ile diriltendir. Sonra, yüksek mertebelere ve derecelere yükselir, haklarin korunmasina gayret sarfetme ile, dünyada çok yerine aza kanaatla olacagi rivayet edilmektedir. Zenginligin azligi, çoklugundan hayirlidir. Nitekim Allahu Taala buyurur: Erkek ve kadinlardan Salih amel isleyenler büyük fadla nail olanlardir.

Güzel hayat kanaatle olur. Bu da, açligi sevmek, tokluga bugz etmekle olur. Yükselmenin terki ve hayirli olana yönelmek Aziz u Mennanin fazl ve ihsanina nail olacak. Bu cümleden Fakrin hakikatini ve Fenafillahi arzulayan, hadimu’l-Fukara ve’l-Mesakin Ismail Halife bin Abdülaziz Halife ki, Garip Musa evladindandir, Allah (CC) onu uzun ömürlü ve salihlerden kilsin. Tüm fiilerinde, kavil ve ahvalinde güzellik nasib etsin. Biz onu tam bir yetkiyle icazetli kildik ki, seccadenisin olacak, farz namazlari kilacak, üzerine düsen zekati verecek, Ramazan ayi orucunu tutacak, dergaha gelen ve gidenlere hizmet edecek, fukara ve mesakine zikir telkini ve diger hizmetleri gördükten sonra ahit ve tevbesini tazeleyecek, halki ve müzlümanlari konuk edecek, hirka giyecek. Çeraglari yakip, alemleri çikaracak zenbilleri tehlil ve tekbir ile kaldiracak.

Bundan sonra, icazet sahiplerinden büyüklerin iftihari, eslah-i suleha Türbedar-Muhammed Feyzullah Baba’ nin (Allah feyz ve ikbalini daim kilsin) varisi (Tarikatta) olmustur. Ondan sonra hasib ve nesib olan Haci Bektas evladindan Ahmed Cemaleddin Efendi’ ye (Allah uzun ömür nasib etsinEvladi Haci Bektas-i Veli kaddes Allaha sirri hümures olmustur. Sonra, (seyhlik) Seyh Mehmed Feyzullah Efendi (rh.a) den tevarus etmis, sonra Seyh Ali Celaleddin Efendi , oradan Seyh Veliyuddin Efendiye, oradan sirasiyla, Seyh Muhammed Hamdullah Efendiye, oradan Seyh Sehid Feyzullah Efendi’ ye, Seyh Ali Efendi’ ye, Seyh Ulvan Efendi’ye, Seyh Sehid Abdülkadir Efendi’ ye, Seyh Hüseyin Efendi’ ye, Seyh El-Hacc Zülfikar Efendi’ ye, Seyh Zühernus Yusuf Efendi, Seyh kasim Efendi, Seyh hasan Efendi, Seyh bektas Efendi, Seyh Kalender Efendi, Seyh Nursel Bali Efendi, Seyh Resul Efendi, Seyh Bektas Efendi, Seyh Yusuf Bali Efendi, Seyh Mahmut Efendi, Seyh iskender Efendi, Seyh Genç Kalender Efendi, Seyh Resul Bali Sultan Efendi, Rahmetullah Aleyhi, Esseyh Sultanu’l-Budela Sahibu’l-Burhan Sirr-i Yezdan Hz. Hizir Bali Sultan (ks), Mürsel Bali Sultan (ks) , Seyhu’l-Kamilu’l-Mükemmel es Samadani Sahib-i ilm-i ledünni El-Hacc Muhammed Bektas Veli (ks) ye tevarüsen silsilesi ulasmaktadir. El-Hacc Bektas Veli Bin Seyyid Ibrahim bin Seyyid Hasan bin Seyyid mehdi bin Seyyid Muhammed Sani bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Ibrahim Mükerrem Mücab bin Seyyid Muhammed bin Seyyid Musa bin Imam-i u alim Hz.Musa Kazim bin imam-i Faik bilhak Natik-i Seyyidu’l-Urefa Cafer es-Sadik bin Hz. Imam Fahir Seyyidu’l-Fuzala Muhammed Bakir bin Imam-i ehl-l Yakin Seyyidussürefa Zeynelabidin bin Hz. Imam-i Seniy Sibtu’n-Nebi Seyyidussüheda Hüseyin (RA) bin Hz. Imam-i Vasi ibn ammi-yi Nebi Varis-i Kamil-i ulum-u Nebevi Esdullahi’l-Galib Resulullah Aliy Ebi Talib (KV)

Haci Bektas-i Veli’ nin mürsidi Sultan Hace Ahmed Yesevi (KS), onun mürsidi Seyh-i Samadani Hace Yusuf Hemadani, onunki, Ebu Afi Farmidi, onunki, Seyh Ebu’l- Hasan el-Harkani, onunki, Seyh Bestami, onunki, ruhaniyeten hz. Imam Cafer EsSadik, onunki, Imam Muhammed Bakir, onunki, Imam Zeynal Abidin, onunki, mürsidi ise Hz.Mahbubu Rabbi’l-Alemin Hatemunnebiyyin Seyyudu’l-Evvelin ve’l-ahirin Sirru’l-vücud, Sahibu Makami Mahmud efdalu’l-Halayik Mufiyzusserayi’ ve2t-taraik Seyyiduna ve Sefi’una Muhammedu’l-Mustafa Sallallahu Taala aleyhi Vesellem’dir. Ve Onun mürsidi, Hz. Cibril (aleyhisselam) ve onun mürsidi, Hz.Allah (CC) ve amme nevaluhu vela ilahe gayruhu ve Huve’l-Feyyazu’l-Kerim.

Sebeb-i tahrir-i kitabet ve mucib-i tastir-i Hilafet oldur ki, Hazret-i Pir-i Destgirimiz Sultanu’l-Arifin ve Burhanu’l-Vasilin Hazret-i Hünkâr El-Hacc Muhammed Bektas-i Veli Kuddise Sirruhu’lâli Efendimiz Hazretlerinin Tarikat-i Aliyyesi intisabiyla müftehir, Hadimu’l-Fukara Ismail Halife ibn Abdülaziz Halife an evlad-i Garip Musa edamellahuhidmetehu usul-i saadetmahsul-i Tarikat-i Aliyye mucibince ahkam-i seriat garra ve adab-i tarikat-i ulya üzere hareket etmek ve eslaf-i salihîn sünen-i serifelerine gitmek ve terbiye-i salikîn ve müridîn kilmak ve Evkat-i Hamse (Bes Vakit) ve eyyam-i mahsusada Halifetu’l-Müslimîn, Padisah-i Islampenah Efendimiz Hazretleri’ nin dua-yi hayriyelerine müdavemette olmak ve herhalde Hilafetnâme ahkaminca amel ve hareket ve hilafindan mübaadet etmek üzere yedine Hilafetnâme verildi. Vesselamu ala men ittabaa’l-hüda. Tahriren fi yevmi isna ve asere min sehri zilhicceti liseneti hamsete ve asere ve selasemiye ve elf mine’l-hicreti men lehu’l-izzetu vesseref…( 12 Zilhicce 1315)

Hadimulfukara Hadimulfukara Hadimulfukara
Dedebagi Babasi Bedergâh-i Mihmandar Baba Bedergah-i Ekmekçi Baba Bedergah-i
Haci Bektas-i Veli Haci Bektas-i Veli Haci Bektas-i Veli
Haci Mehmed Baba Haci Haydar Baba Haci Salih Baba

Hadimulfukara Hadimulfukara
Asçi Baba Bedergah-i Türbedar-i Dergah-i Haci Bektas-i Veli
Haci Bektas-i Veli El-Hacc Feyzullah Baba
Haci Hüseyin Baba

Garip Musa evladindan Ismail Halife bin Abdülaziz Halife Bin üçyüz on bes tarihinde Dergah-i Hazret-i Pir Efendimiz’e gelip izn-i icazet alarak erkan-i evliya üzere halife çikmis, bâlâda gösterilen aslina mutabik olan suert-i vecihle yedine Hilafetnâme verilmis ise de, bu kere Harb-i Umumi’ de Rusya’ nin Sarikamis’ i isgalinde haneler garat olanlarinin bzailari sehid edildiginden mezkur Hilafetname zaiata ugradigi cihetle eyledigi müracaat üzerine mezkur Hilafetname’ nin sureti balaya ihraçla kendi ocagina mensup ehl-i tarikata, seriat-i garra ve tarikat-i evliya üzere icra-yi ayin etmek üzere is bu hilafetnâme sureti tarafimizdan tasdikle mumaileyh Ismail Hakki Halife yedine tasdiken I’ta kilinmistir. 1 Haziran 1338

Hadimulfukara Hadimulfukara Hadimulfukara
Mihmandar Baba Bedergah-i Ekmekçi Baba Bedergah-i Asçi Baba Bedergah-i
Haci Bektas-i Veli Haci Bektas-i Veli Haci Bektas-i Veli
(Mühür) (Mühür) (Mühür)

Hadimulfukara Hadimulfukara Hadimulfukara
Türbedar-i Dergah-i Evlad-i Müsarünileyhden Balim Evi Babasi Bedergah-i
Havi Bektas-i Veli Haci Bektas-i Veli Çelebisi Haci bektas-i Veli
(Mühür) (Mühür) Veliyuddin (Mühür)

Hadimulfukara
Dede Bagi Babasi Bedergah-i Haci bektas-i Veli
(Mühür)
Tercüme : Müfid YÜKSEL

 

 

SEYYID GARIP MUSA SULTAN HAKKINDA SÖYLENEN DEYISLER

Sabah oldu kutlu günler doguyor
Yetis Garip Musa Merdan Aliye
Ihsan ettigine nurlar yagiyor
Yetis Garip Musa Merdan Aliye

Sen bir Ali oglusun Ali Velisin
Arslan pençelide gayet ünlüsün
Ne adam öldürdün nede kanlisin
Yetis Garip Musa Merdan Aliye

Horasan Ilinden çika gelesin
Ardiçtan Kilici ele alasin
Kafirleri bölük bölük bölesin
Yetis Garip Musa Merdan Aliye

Sefil Alim derki Garipçe basim
Acemden uruma atildi tasim
Her nereye gitsem Hizir yoldasim
Yetis Garip Musa Merdan Aliye

HEY ERENLER


Hey erenler sizi görmeye geldim

Sultan Garip Musa Sultan celalim
Dergahina yüzüm sürmeye geldim
Sultan Garip Musa Sultan celâlim

Dediler bu imis cihanin vari
Rum Halifesi horasan piri
Ol balim sultanin hem yadigari
Sultan Garip Musa Sultan celalim

Irsat etti Agalari beyleri
Horasandan kiliç giyen zaglari
Ardiç kiliciyla böldü daglari
Sultan Garip Musa Sultan celalim

Cümle erden sonra nasibin alan
Tarikat ehlinin kilidin bulan
Firdevs bahçesinin bülbülü olan
Sultan Garip Musa Sultan celâlim

Kul Ismailim gördü Elhamdülillah
Ayin lem yazilmis ismi arsullah
Sükür bus eyledim el Hükmülillah
Sultan Garip Musa Sultan celâlim

CARIN GÜNÜDÜR

Aski olan kuduretten balkidi
Hak hazinesinde kumasin dokudu
Bülbül olan gül dalinda sakidi
Aman Garip Musa carin günüdür

Sükür olsun ol hüdaya eristik
Rusen olduk gül bagina karistik
Garip Musa senin lütfüne düstük
Aman garip Musa Carin günüdür

Garip Musa yücesinde oturur
Nice kâfirleri dine getirir
Seyyit Baba sancagini götürür
Aman Garip Musa Carin günüdür

Garip Musa yücelerde durursun
Isteyenin muradini verirsin
Oniki Imam Kirklarin birisin
Aman Garip Musa Carim günüdür

Garip Musa yücelerden bakiyor
Sahi Merdan kitabini okuyor
Askin atesi su sinemi yakiyor
Aman Garip Musa Carin günüdür

Ardiçtan Kilici almis eline
Alinin Zülfikarini takmis beline
Mübarek Düldülü almis yanina
Aman Garip Musa Carim günüdür

Garip Musa Ersin Pirsin yücesin
Aman Mürvet diyene Kandan geçersin
Dahi bu yüzden evinden göçersin
Aman Garip Musa Carin günüdür

Garip Musa firgatim var düsüm var
Içimde yarelerim türlü hisim var
Garip Musa senin nerde isin var
Aman Garip Musa Carin günüdür

Asik Mehmedim Piridir ustadim
Mübarek malin gördüm dost dedim
Garip Musa senden bir dolu istedim
Aman Garip Musa Carin günüdür

SEN IMDAT EYLE

Yaliniz kalmisim daglar basinda
Yeris Garip Musa Sen imdat eyle
Yaliniz oldugum size malumdur
Yeris Garip Musa sen imdat eyle

Garip Musa sen bir ulu kisisin
Ali ile Muhammedin esisin
Car diyende hemen ulasirsin
Yeris garip Musa sen imdat eyle

Musa dedem seydullaha gidiyor
Insan zalim olmus pisman ediyor
Gör ki zalim kulun bize ne diyor
Yeris Garip Musa sen imdat eyle

Musa dedem tekkesini beklesin
Mahmut dedem talipleri saklasin
Sizi çagiranlar mahrum kalmasin
Yeris Garip Musa sen imdat eyle

Karasudan asarzoldu yolumuz
Gider olduk görünmüyor önümüz
Amucam usagida kaldi yaliniz
Yeris Garip Musa sen imdat eyle

Karakus donunda kendi göründü
Geldi irmak kenarina oturdu
Pir Sultan Abdalim isin bitirdi
Yeris Garip Musa sen imdat eyle

BIR ER GÖRDÜM

Ben bugün bir er gördüm
Gayet hikmeti sir gördüm
Batinda bir pirden sordum
Dediler garip Musa’dir

Dediler Ali Evladidir
Basinda taci devletidir
Asli Ali ile Muhammaddir
Dediler Garip Musadir

Ilmini kudretten alir
Don degistirir gider gelir
Kâmillere ögüt verir
Dediler Garip Musadir

Sah Hatayim eyle Ihsan
Turab olda öyle dursen
Budur dervislige nisan
Dediler Garip Musadir

GARIP MUSA’m SENIN GARIP YURDUNA
BEN DE BIR MURATLA GELDIM SEVDIGIM
DIKTIGIN ARDICIN KURU DALINA
UÇTUM AMA KONAMADIM SEVDİĞİM

KARTAL OLSAM BEN SÜZÜLSEM AVIMA
BIR NASIP VER BENIM NACİZ GÖNLÜME
YUVA YAPSAM OL YILANLI DAGINA
GECE GÜNDÜZ SEYREYLESEM SEVDIGIM

SEYYID GARIP MUSA O BENIM ATAM
AKSAMA GELEM TECERDE YATAM
ALTI YÜZYIL SONRA KIM DEMIS BULA
YÜREGIMDE BIR ELÇIN VAR SEVDIGIM

AKPINARDA GÖÇ YOLUNA ÇIKMISIM
IZINI BEN MAH GÖLÜNDE BULMUSUM
MUZAFFER’IM DIVANINA DURMUSUM
DIVANINDAN MAHRUM ETME SEVDIGIM

20-09-1999
Muzaffer ERSOY